Elektrický vozík pro Vikyho, se kterým se osud nemazlil

Plzeň / Sbírku organizuje Viky Jiroušků

{}

Elektrický vozík pro Vikyho, se kterým se osud nemazlil

0 %

Vybráno 0 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -269 dnů
Sbírka byla ukončena 29. září 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Vážení dárci,

s hlubokou úctou a pokorou se na vás znovu obracím s upřímnou prosbou o vaši podporu. Mé zdraví nedávno začalo značně upadat a musím čelit novým a náročným výzvám. S vaší pomocí bychom mohli získat polohovací invalidní vozík a provést potřebnou rekonstrukci mého bytu, která by mi umožnila žít co nejvíce nezávislý život.

Zhoršující se porucha dýchání a polykání, spolu s kvadruparézou, omezují mou schopnost pohybu a samostatnosti. Bez polohovacího invalidního vozíku se stává každodenní zvládání běžných aktivit téměř nemožným úkolem. Vaše příspěvky by mi umožnily získat potřebný vozík a znovu získat svobodu a pohodlí, které jsem dříve měl. Mám také zažádáno o navýšení příspěvku na péči z důvodu progrese mého zdravotního stavu.

Dárci jako vy jsou pro mě září naděje v této obtížné době. Vaše štědrost a laskavost mi pomohou překonat nepřekonatelné překážky a umožní mi vést plnohodnotný život.

Vaše laskavost a solidarita jsou pro mě nesmírně cenné a vážím si každého jednoho příspěvku. Vaše podpora mi dodává sílu a naději, že se dokážu vyrovnat s výzvami, které mi život předkládá.

Ještě jednou, upřímně děkuji za veškerou podporu, kterou mi můžete poskytnout. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drazí dárci,

jmenuji se Viky a již pět let žiji na vozíku. Než jsem onemocněl, vedl jsem aktivní a plnohodnotný život plný energie. Kvadruparéza, kterou trpím, mě postihla zcela nečekaně a dodnes zůstává nejasné, co přesně ji způsobilo. Bojuji také se schizofrenií.

I přes tato omezení se snažím neztrácet svou vitalitu a zůstat aktivní. Nechci, aby mě tyto obtíže definovaly. Místo toho se snažím najít sílu a odhodlání k překonání překážek, se kterými se setkávám každý den.

Jsem nesmírně vděčný za podporu a péči mé manželky, která mi pomáhá v každodenním životě. Je mým neocenitelným opěrným bodem a bez její pomoci bych nemohl fungovat tak, jak je mi potřeba. Její láska, trpělivost a obětavost jsou pro mě nepostradatelné. Nyní ale potřebuji pomoct také od Vás.

Jak sbírka pomůže?

Vaše pomoc by pro mě znamenala nesmírně mnoho. Prostředky bych využil na nákup elektrického invalidního vozíku a doplňků k vozíku. Vozík mi výrazně usnadní pohyb a samostatnost ve svém bytě a venku.

Každý Váš příspěvek mi pomůže překonat každodenní výzvy, kterým čelím. Vaše podpora mi pomůže dodat sílu a motivaci zlepšit svůj fyzický i duševní stav.

Vaše dary mi umožní vést kvalitnější život a já budu navždy vděčný za Vaši štědrost.

S úctou,

Viky

Poděkování dárcům

03. 10. 2023

Vážení dárci,


moc Vám všem děkuji za finanční podporu i milé zprávy. Sice se nevybrala cílová částka, ale i tak by bez Vás by nebylo možné dofinancovat mechanický polohovací vozík. Jsem Vám všem nesmírně vděčný.

Progrese

11. 07. 2023

Vážení dárci,

bohužel došlo k progresi mého zdravotního stavu, ale bojuji dál.

Vážím si Vás. Moc děkuji

Proč vlastně žádám?

03. 07. 2023

Vážení dárci,

děkuji za podporu každému kdo přispěl nebo sdílel. Važím si toho neskonale. Aby nedocházelo k nedoruměním tak Vám chci vysvětlit, že duševní onemocnění je kontraindikací k předepsání elektrického invalidního vozíku.

Sbírku již podpořilo 10 dárců

„Převod do sbírky Pro Jirku jsou asistenti ruce i nohy, ale bez nás je nezaplatí!“
-10 500 Kč — znesnáze21 před 8 měsíci

302 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

2 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

15 Kč — Anonymní dárce před rokem

777 Kč — Anonymní dárce před rokem

3 500 Kč — lukaz před rokem

„Moc t držím palce Viky!“
2 112 Kč — Anonymní dárce před rokem

200 Kč — Anonymní dárce před rokem

1 221 Kč — Anonymní dárce před rokem

373 Kč — Anonymní dárce před rokem