Delfinoterapie pro Yousefa

Praha 4 / Sbírku organizuje Lenka Jassim

{}
0 %

Delfinoterapie pro Yousefa

Vybráno 55 256 Kč z 55 000 Kč
Zbývá -766 dnů
100 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 01. ledna 2021

Sbírce pomůžete i sdílením

Dobrý denvážení dárci,

obracíme se naVás s prosbou o pomoc při financování terapie s delfíny pro našeho syna Yousefa,přezdívaného Juju.

Juju je 9letý veselýchlapec, který má tu smůlu, že se narodil s diagnózou AHDS – genetická poruchaštítné žlázy, která způsobuje těžké kombinovanépostižení. Navzdory svému osudu a svým omezeným možnostem pohybu a vyjádření,je to velmi pohodový chlapec, který miluje společnost lidí.

Rád sezapojuje do všech možných aktivit, ať už v rámci školní docházky v Modrém klíči, nebo při rodinných návštěvách či kontaktu s našimi přáteli a jejichdětmi. Miluje také vodu a plavání.

Již vminulosti jsme vyzkoušeli nespočet fyzioterapií a snažili se o motorický posunve vývoji, který se bohužel nedostavil a současná fyzioterapie má předevšímudržovací charakter, aby se jeho stav nezhoršoval a docházelo ke zmírněnísvalových spasmů a celkového vysokého svalového tonu.

Velkýpotenciál ovšem spatřujeme v jeho sociálních a komunikačních dovednostech apsychickém vývoji, kdy syn je schopen formulovat slabiky,pár jednoduchých jednoslabičných slov a zvukovými projevy dokáže dávat najevosvou náladu a souhlas či nesouhlas/nespokojenost. Velmi dobře také reaguje nanácvik alternativní komunikace výběrem kartiček pomocí očního kontaktu.

Věříme tedy,že tato speciální terapie s delfíny nám pomůže zlepšovat tento rozvoj aposunout se dál, dopřát do budoucna synovi možnost sám se dorozumívat avyjadřovat své potřeby.

Na tutoterapii v Oděse na Ukrajině máme mnoho dobrých referencí od jiných rodin, kteréji již absolvovaly a zaznamenaly dobré výsledky. Chtěli bychom Vás tedy poprosit o příspěvek pro syna a umožnit mu spojitjeho lásku k vodě a zvířatům s účinnou terapií, která mu bude ku prospěchu.

Velmi sivážíme každé pomoci a budeme Vám vděčni za každý příspěvek.

Předem Vám zesrdce děkujeme, maminka Lenka a syn Juju

Poděkování

05. 01. 2021

Dobrý den,

ráda bych za sebe a hlavně za syna ze srdce poděkovala všem, kteří nám zaslali příspěvek a pomohli nám tak získat dostatek financí na uskutečnění delfinoterapie pro syna. Z této částky uhradíme veškeré náklady spojené s ubytováním a samotné terapie s delfíny v Oděse na Ukrajině. V případě příznivého kurzu eura, bychom zbytek peněz použili jako doplatek za pořízení neoprenu, který bude syn pro terapie v bazénu potřebovat. Zároveň děkujeme i organizátorům sbírky za jejich pomoc a podporu. Velmi si Vaší pomoci vážíme!

Lenka a Yousef Jassimovi

Sbírku již podpořilo 216 dárců

777 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

70 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

100 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

100 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

250 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

60 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

150 Kč — Anonymní dárce před 2 lety