Človíček - vzdělávací program pro děti v mateřských školách

Hodonín / Sbírku organizuje Lidé ZEMĚ z.s.

Človíček - vzdělávací program pro děti v mateřských školách

0 %

Vybráno 15 654 Kč z 200 000 Kč
Zbývá -963 dnů
Sbírka byla ukončena 04. listopadu 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsem Martina Wilczkeová, pedagožka a s mou kolegyní jsme před 6 lety vytvořily projekt "Človíček a jeho maminka planeta Země" pro děti v mateřských školách, který jsme realizovaly formou souboru představení. Po velmi vřelých ohlasech od vyučujících a jejich zájmu v projektu pokračovat, jsem založila spolek Lidé ZEMĚ z.s. a vytvořila větší tým lidí, kteří se nyní podílejí na jeho vzniku.

Společně tvoříme celoroční školní vzdělávací program pro mateřské školy s názvem "Planeta Země můj domov aneb Poznáváme svět s Človíčkem."

Tento školní rok se do něj zapojilo 45 pilotních školek, pro které postupně vytváříme metodické materiály, které jsou plné aktivit a her, písniček, příběhů, omalovánek, obrázků, pohybových, výtvarných a tvořivých činností a spousty další inspirace pro pobyt venku v přírodě i ve třídě.

Vaším příspěvkem podpoříte vzdělávací program pro mateřské školy – jako nástroj pro práci s dětmi a propojení člověka s přírodou.

Jak konkrétně využijeme vaše příspěvky?

Z 12 tematických okruhů máme už 3 hotové, takže s vaší pomocí vytvoříme zbývajících 9, aby s námi mohly pilotní školky realizovat celý roční program.

Nahrajeme ve studiu nové písně, vytvoříme namluvené příběhy s hudbou, zprovozníme nové webové stránky, budeme schopni pokrýt všechny potřebné náklady na tvoření, malování obrázků, grafické úpravy, vznik, přípravu a tisk metodických materiálů a koordinovat celý projekt.

Připravíme kompletní školní vzdělávací program, který bude v souladu s rámcově vzdělávacími plány MŠMT, a tudíž plně použitelný a realizovatelný ve státních mateřských školách od příštího školního roku 2022/23.

V čem je program výjimečný?

Tím, že v třídních kolektivech dětí v mateřských školách ožívá nový kamarád Človíček, který se narodil a žije v lese a jeho maminkou je planeta Země a tatínkem je Slunce. Človíček provází děti po celý školní rok a učí je vztahu k sobě samým, k přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi. Seznamuje je se svou milovanou maminkou, učí je o přírodních zákonitostech, poodkrývá jim tajemství střídání ročních období, jednotlivých ekosystémů, vod a oceánů, světa rostlin a zvířat a představuje jim hodnoty lásky, přátelství, rodiny a harmonie.

Celý program je založený na hlubokém niterném prožitku spojení s přírodou jako maminkou. Pokud totiž děti vnímají planetu Zemi jako svoji maminku, přirozeně ji chrání, pečují o ni, projevují svůj soucit, chovají se s úctou a respektem ke všem živým bytostem a jednají v souladu s přírodou a pro dobro celku.

Pro paní učitelky představuje náš program celoroční ucelený nástroj pro práci s dětmi, plný prožitků, bádání a poznávání, které baví děti i dospělé a inspiruje k individuálnímu přístupu každého pedagoga. Má podobu spirály s 12 kamínky, ve kterých děti každý měsíc objevují a prozkoumávají jedno konkrétní téma. 

Staňte se součástí tohoto projektu prostřednictvím vašich příspěvků a vytvořte jej společně s námi.

Děkujeme.

Webové stránky ZDE

Ukázkový 1. ČLOVÍČKŮV kamínek si můžete stáhnout k nahlédnutí ZDE

Partneři sbírky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Sbírku již podpořilo 3 dárců

12 321 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„🥰Moooc držím palce Človíčkovi a ať má tisíce bratříčků a sestřiček ať rozkvétá naše Země a my lidé se probudíte ♥️♥️♥️“
1 221 Kč — Karin před 3 lety