Bolest ze ztráty mámy nebo táty je třeba pofoukat, ne jen zalepit

Tak dlouho nenacházely děti odbornou pomoc v oblasti truchlení, až vznikl Vigvam. Tak by se dal velmi stručně shrnout zrod této potřebné terapeutické poradny. Ale my struční být nechceme. Naopak. Vigvam si zaslouží velkou pozornost i podporu, a proto prosíme, dočtěte tento článek až do konce. A ukažte ho i s odkazy všem, kteří truchlí. Kteří tápou. Kteří si smrt blízkého vyčítají. Všem, kteří se ve svém smutku ztrácejí.

Terapeuti Vigvamu pracovali dlouhá léta na Lince bezpečí. Právě tam zjistili, že se děti, kterým zemře blízký člověk nemají na koho obrátit. Dětští psychologové jsou moc zahlcení a jiné služby neexistovaly. Založili tak Vigvam, na jehož začátku pomáhali rodinám zcela bez nároku na honorář.

Nicméně poptávka byla tak veliká, že se zanedlouho podařilo založit Vigvam jako poradnu, kterou je dnes: „Vigvam, jako místo, kde pomáháme pozůstalým znovu objevit bezpečí v jejich světě. Aktuálně už tu nejsme jen pro rodiny s dětmi, ale také pro další pozůstalé, kteří vnímají, že jsou na truchlení sami a nechtějí být. Snažíme se také edukovat veřejnost, protože i ona může být v procesu truchlení pro pozůstalé velkou oporou. I když je smrt těžké téma, je potřeba o ní mluvit, a ne se jí vyhýbat,“ říká marketingová manažerka Vigvamu Eva Pecha.

Poptávka po službách Vigvamu strmě roste. V roce 2017 vyhledalo jejich služby 46 klientů. V roce 2021 už jich bylo 264. Možná v tom hraje svou roli fakt, že doba je už laskavější k tématu smrti. Že se mu společnost více otevírá, protože ví, že bolest nezmizí, když se o ní nebude mluvit. Právě naopak

Když dítěti umře máma, potřebuje pomoc hned, ne až za dlouhé měsíce

Dnes Vigvam funguje díky podpoře firem, nadací a státu každý den v týdnu. Jenže zdaleka nepokryje poptávku. Čekací doba na terapii jsou více než 4 měsíce. A to i přesto, že Vigvam vznikl právě proto, aby se pozůstalí (především děti), měli na koho obrátit HNED, jakmile to potřebují. Pro proces truchlení je právě rychlost velmi zásadní, aby nedocházelo k rozvoji dalších nežádoucích jevů. Vigvam proto hledá různé cesty, jak služby pro pozůstalé zabezpečit. Třeba i realizací kurzů pro odborníky, nebo založením sbírky na dárcovské platformě znesnáze21, kde můžete pomoci i vy!

Chybíš mi, mami
83 %

Chybíš mi, mami

Častěji přicházejí s prosbou o pomoc ženy s dětmi. Muži mívají více pocit, že terapii nepotřebují

Ve Vigvamu dávají terapeuti rodinám s dětmi možnost vyrovnat se se ztrátou ve stejném čase a prostoru. S možností soukromí. To znamená, že v rámci terapie se jeden z terapeutů věnuje dospělému (dospělým) a druhý dětem. Děti i dospělí mohou jak jednotlivě, tak i společně sdílet, co chtějí, a přitom ve Vigvamu mohou zanechat vše, co potřebují. Název Vigvam se tak stal příhodným pojmenováním pro místo, kde každý najde bezpečí. Mnohem častěji se na něj obracejí ženy, kterým zemřel partner a mají děti: „Je to tím, že muži mají většinou pocit, že terapii nepotřebují, mnohem častěji tam jdou kvůli samotnému dítěti než kvůli sobě. Zatímco ženy mají potřebu o podporu svou i svého dítěte,„“ vysvětluje statistiku Marianna Čabová.

Dítě musí vědět, že odchod blízkého není jeho vina

Každé čtvrté díky v Česku se setká se smrtí. Patnáct procent z nich ztrátu nepřekoná bez odborné pomoci. Škála dopadů toho, že se pomoci nedočkají, může být velmi široká. „Velmi záleží na tom, jestli bylo dítě na smrt připraveno, nebo přišla náhle. Za jakých okolností k ní došlo. Mohla to být nemoc v rámci které se už mohla rodina připravovat, náhlá nemoc s rychlým zhoršením stavu, autonehoda, sebevražda nebo vražda… či jiná násilná okolnost. Každý netradiční zásah okolnosti velmi komplikuje. Nebo když děti jsou ti, kdo své rodiče mrtvé najde. Záleží také na blízkých, zda s dítětem mluví otevřeně, nebo se uzavřou a případně mu pravdu vůbec nesdělí, což je poměrně časté například v případě sebevraždy,“ sděluje své zkušenosti zakladatelka, ředitelka a terapeutka Vigvamu Sylvie Stretti. Doporučení, jak dítěti sdělit, že jeho milovaná blízká osoba zemřela, zpracoval Vigvam také na svém blogu zde.

Nezpracovanou ztrátu si může dítě nést celý život

Může se stát, že děti samy mohou za úmrtí cítit vinu. Pocitů je obrovská škála od smutku po naštvání. Často se nezpracovaná ztráta podepíše na dítěti na celý život. V projevech, které si vůbec nemusí uvědomovat. Současně se můžeme setkávat s běžnými následky, jako je šikana, psychické problémy, sebevražedné tendence nebo sklon k užívání návykových látek.

Doba truchlení nemá časové hranice a okolí by je nemělo vytyčovat

Čekací doba na odbornou pomoc dosahuje v současné době až čtyři měsíce. To je velmi dlouhá doba, po kterou ale nejde nabídnou žádný jednotný model pomoci ze strany blízkých. Terapeuti Vigvamu se ale často setkávají s tím, že okolí pozůstalého má pocit, že truchlí příliš dlouho a snaží se ho buď přivést na jiné myšlenky nebo o zemřelém už vůbec nechtějí mluvit. Vždy je potřeba vnímat, co sám pozůstalý chce a ptát se, jak říká Eva Pecha: „Vzpomínání, a navíc vzpomínání ve veselém duchu, je krásná věc. Tím, že tu zemřelý už není, neznamená, že skončil i vztah s ním. Je důležité, aby měl pozůstalý kolem sebe své blízké lidi, co ho mají rádi a rozumí mu. A současně, aby se ho okolí na jeho potřeby nebálo ptát. Klidně opakovaně. Jednou odmítnutá pomocná ruka neznamená navždy odmítnutá pomocná ruka.“

Pomozte i vy zkrátit tu nekonečnou dobu čekání na pomoc! Cestou je sbírka na znesnáze21. Dětská duše je čistá, čistější než duše dospělého. Ale tím i citlivější, zranitelnější a ve velkém světě ztracenější. Pomozme jí najít cestu do bezpečí. Každý den se počítá.