Potřebují pro sebe bezpečné obleky a přilby, aby mohli dál bezpečně pomáhat jiným

V naší zemi je bezmála osm tisíc sborů dobrovolných hasičů. Tedy více než je obcí samotných. Jsme v tomto ohledu světový unikát a můžeme být na to po právu pyšní. Členové těchto organizací se totiž starají nejen o bezpečí, ale také o čistotu, kulturní a sportovní život i těch nejmenších vesniček.

Jsou jakousi tepnou každé obce, kde životadárný oběh mohou zastavit jen dvě sraženiny – peníze, nebo nezájem nastupující generace. Druhá zmiňovaná není v případě obce Sněžné problém, ta první však ano. Proto se „dobráci“ z tohoto drsného mrazivého kraje (s drsnými, ale srdečnými obyvateli) obracejí na pomoc veřejnosti.

Vybavení pro zasahující hasiče městyse Sněžné
41 %

Vybavení pro zasahující hasiče městyse Sněžné

V době, kdy vznikaly první hasičské sbory, patřily požáry k největšímu nebezpečí, které mohlo obce a města postihnout. Pomoc z okolí nebyla tak rychlá a dostupná jako dnes, tak si každá obec zřídila svůj požární sbor, aby minimalizovala případné škody. Je určitě dobře, že se dál drží tradice a i malé sbory dále fungují,“ vysvětluje vysoký počet SDH v zemi zakladatel sbírky na znesnaze21.cz Pavel Dvořáček. Rozhodl se pomoci svému zásahovému týmu, který nutně potřebuje nové ochranné prostředky. Těm starým letos končí doba použitelnosti. Na nové obleky, přilby a boty zásahové jednotky se čtyřiadvaceti muži potřebuje starosta sboru padesát tisíc korun. 

Sbor dobrovolných hasičů s jednou z nejdelších historií v zemi prosí o pomoc s bezpečnou budoucností

Dnes už osmaosmdesátihlavý sbor dobrovolných hasičů ze Sněžné má svůj první zápis v kronice od roku 1882, čímž se řadí mezi nejstarší v zemi. Letos slaví 140 let od svého založení. Oslavy bude 16. července jistě zdobit i jejich nablýskaná technika. Sbor využívá při zásahové činnosti 2 vozidla – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 MAN a loni pořízený technický vůz IVECO DAILY. Obě auta si mohl sbor dovolit jen díky peněžní pomoci ze státní dotace a ze sponzorských darů.

V roce 1876 rozhodl obecní výbor Sněžné, aby se hasičské nářadí uvedlo do patřičného stavu. Schválil, že má být za 600 zl. koupena požární stříkačka a za stejnou částku pro ni postavena kůlna. K samotnému založení hasičského sboru ve Sněžném došlo v roce 1882 továrníkem Josefem Veselým ml. obchodníkem Eduardem Musilem a učitelem z Dolní školy Josefem Havlíkem. Měl třicet členů a výbor mu povolil 220 zlotých. Zbytek částky na vybavení měl získat veřejnou sbírkou.
z kroniky obce

Veřejná pomoc, sbírka, podpora od dárců… stále se opakující vzorec v průběhu celé historie sboru. Přesto se v boji s nedostatkem peněz nikdy nevzdal. Peníze se snaží získávat aktivně i sami, zejména pořádáním nejrůznějších akcí. Jenže tento zdroj příjmu sboru (a zábavy obyvatel) v posledních dvou letech okleštil covid.

Účetní, kadeřnice nebo truhlář. Mezi dobrovolnými hasiči jsou hrdinové běžných profesí. Obyčejní lidé s neobyčejnou touhou pomáhat

Čtrnáct mladých hasičů, 19 žen a 56 mužů. Poměr členů dobrovolných hasičů v obci Sněžné, kde zima je opravdu zimou. Dodnes vzpomínají na zásah z roku 2012, kdy hasili hořící dům více než dvanáct hodin ve dvacetistupňových mrazech. Právě v takových okamžicích se potřeba kvalitních ochranných pomůcek prokáže nejvíce.

Prioritou „dobráků“ z městyse na Žďársku, s necelou tisícovkou obyvatel, je ochrana životů lidí, zvířat a majetku před ohněm, ale skutečný rozsah jejich práce a činností je daleko širší. Povodně, autonehody, ekologické havárie, ale i kulturní život. Tam všude jsou třeba, tam všude jsou vidět.

„Jsme jednotka s územní působností, pomáháme při pořádání obecních akcí jako jsou Tradiční a pouťový jarmark nebo třeba letní kino, pořádáme pravidelný sběr starého železa, taneční zábavy, v případě sucha zajišťujeme dovoz pitné vody,“ shrnuje výčet aktivit starosta sboru dobrovolných hasičů Sněžné Pavel Dvořáček. Nedostatek „nové krve“ ho jako některé jiné sbory v zemi netrápí. Zájem stát se členy mají nejen děti, ale i dospělí.

Cíl je jasný –⁠pomáhat už letos s novým vybavením 

Hasiči, policisté, ale i řemeslníci nebo úředníci. Profese členů dobrovolných hasičů ze Sněženska jsou různorodé. A jejich podpora ze strany úřadu městyse není zanedbatelná. Přesto z rozpočtu, který mají, musí hradit i další náklady jako jsou revize, pohonné hmoty a další věci, pro které už na pořízení nových ochranných pomůcek nezbývají peníze. Proto prosí přes dárcovskou platformu znesnáze21 o pomoc veřejnost.

Neustálý boj s penězi je pro dobrovolné hasiče stejně urputný, jako ten s přírodními živly. Ale ani v jednom případě nejsou zvyklí se vzdávat. I když přijdou utahaní ze své běžné práce domů, jsou pořád připravení. Pořád v pohotovosti. Pořád duší „dobráci“.