Zachraňme mateřské centrum Klubíčko z Litvínova

Mostecko / Sbírku organizuje Porozumění Litvínov, z. s.

{}

Zachraňme mateřské centrum Klubíčko z Litvínova

0 %

Vybráno 284 654 Kč z 350 000 Kč
Zbývá -1160 dnů
Sbírka byla ukončena 11. května 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Pomozte nám zachránit Mateřské centrum Klubíčko, kde se potkávají hendikepované a zdravé děti od nejútlejšího věku. Je to místo, kde se sdílí dětská radost. Teď hrozí, že ji vystřídá smutek. Naše fungování je závislé na grantech, které jsme v letošním roce bohužel nedostali. Když každý přispějeme stokorunou a bude nás co nejvíce, tak to dáme!!!

Vybrané peníze ze sbírky využijeme na nejnutnější náklady našeho centra – na úhradu nájemného, energií a mezd pracovníků.

Přátelé, vyzkoušejme sílu sociálních sítí a podpořme tuto sbírku zaměřenou na záchranu našeho milovaného mateřského centra.

Děkujeme. Tým MC Klubíčko Litvínov

 O nás

Porozumění Litvínov, z. s. je spolek, který na Mostecku sdružuje rodiny pečující o malé a handicapované děti. Již 17 rokem v Litvínově provozujeme volnočasové zařízení, Mateřské centrum Klubíčko.

Prostřednictvím programové nabídky našeho centra nabízíme následující služby: hrátky a přípravu dětí na školku v rámci mateřského klubu a školičky, zájmové kroužky, jízdy dětí na koních, letní příměstské tábory, zájezdy, zábavné hromadné programy, poradenské služby pro rodiče dětí.

Rodičům půjčujeme odbornou literaturu, pomůcky a hračky. Poskytujeme jim sociální poradenství. V současné nelehké době zprostředkováváme maminkám samoživitelkám také potravinovou pomoc.

 

Poděkování dárcům za záchranu MC Klubíčko Litvínov

12. 05. 2021

Drazí přátelé, lidé dobré vůle, co nejsrdečněji vám děkujeme za to, že jste nás podpořili a společně tak zachránili existenci našeho milovaného Klubíčka. Díky vašim darům máme prostředky na provozní náklady centra na celý další rok. Budeme tak moci dál rozdávat radost a naplňovat volný čas malých a handicapovaných dětí z Litvínovska. Spadl nám velký kámen ze srdce a společně jásáme! Radujte se s námi!!!!!!!! Jste báječní.

Poděkování!

10. 02. 2021

Přátelé, moc vám děkujeme za vaše příspěvky a přání. Velice si vážíme vaší solidarity. Společně to dáme! Za tým MC Klubíčko vaše Mirka Ondová.

Sbírku již podpořilo 347 dárců

300 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„Držíme moc palce, moc, moc :) “
2 000 Kč — Z Děčína :) před 3 lety

5 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„1 km na kole = 10 Kč. Škoda, že zatím letos nebylo více času či lepší počasí...“
2 530 Kč — Dalibor Frýba před 3 lety

500 Kč — Kateřina před 3 lety

1 000 Kč — Jana Pastorová před 3 lety

121 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

250 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

373 Kč — Sedláčková před 3 lety

121 Kč — Anonymní dárce před 3 lety