Vzdělávací centrum pro děti HRAVÁ SOVA

Znojmo / Sbírku organizuje Komunitní centrum HRAVÁ SOVA, z.s.

{}

Vzdělávací centrum pro děti HRAVÁ SOVA

0 %

Vybráno 800 Kč z 50 000 Kč
Zbývá -908 dnů
Sbírka byla ukončena 21. prosince 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Naše Komunitní centrum Hravá sova vzniklo v reakci na dlouhodobou nepříznivou situaci ve školství zapříčiněnou pandemickými opatřeními.

Centrum sdružuje děti jak předškolního, tak i školního věku (1. i 2. stupeň). Žáci školního věku jsou u nás na individuálním výuce. Což je alternativní forma vzdělávání, kdy dítě nedochází každý den do školy, ale učí se doma s rodiči či rodiči pověřeným garantem.

Naši učitelé s dětmi pracují citlivě a s ohledem na jejich jednotlivé možnosti a schopnosti. Studenti si osvojují nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Starší inspirují mladší a využívá se potenciál celé skupiny.

Výtěžek sbírky poputuje na dotaci obědů pro děti, na které jako centrum nárok nemáme. Dále na odměny průvodců kurzů, výtvarné pomůcky ke kurzům a případně na další aktivity s dětmi – výlety, pobyt na horách, které s nimi budeme podnikat.

Komunitní centrum Hravá sova je v začátcích, a tak velmi oceníme jakoukoli vaši pomoc.

V běžné škole se dítě musí přizpůsobit celé třídě. Často se tak stává, že zbytečně opakuje to, co má dávno zvládnuté, nebo naopak nemá čas na dostatečné procvičení či opakování, pokud mu jde něco pomaleji než zbytku třídy.

Dále jsou pro děti často frustrující přesně vymezené intervaly vyučovacích hodin, protože někdy by potřebovaly intervaly zkrátit či naopak prodloužit, aby jejich práce byla efektivní.

Student se také musí v rámci běžné školní výuky přizpůsobit tomu, kolik času se bude věnovat matematice, kolik literatuře a kolik například přírodopisu. Zájmy a schopnosti dětí v jednotlivých oblastech se však individuálně liší – a tak ten, komu jde lépe matematika, nemá prostor na to, aby se jí více věnoval a mohl tak rozvinout svůj talent. Děti v domácím vzdělávání často věnují výuce jako takové mnohem méně času, ale tento čas je efektivněji využitý.

Děkujeme vám za vaši pomoc a za to, že nám jde o společnou věc – mít naše děti šťastné a spokojené, nejen doma, ale i při vzdělávání.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

300 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety