Vánoční sbírka pro klienty z Arpidy

České Budějovice 2 / Sbírku organizuje Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

{}

Vánoční sbírka pro klienty z Arpidy

0 %

Vybráno 1 500 Kč z 21 000 Kč
Zbývá -42 dnů
Sbírka byla ukončena 15. ledna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace, jejíž odborný provoz byl zahájen v roce 1993.  Poskytuje komplexní rehabilitace osobám s tělesným a kombinovaným postižením.


Komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace poskytujeme prostřednictvím:


Zajišťujeme tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).


Služby jsou zaměřeny nejen na děti a dospělé osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením vnímáme jako naše partnery, jako přirozenou součást týmu odborníků pečujícího o jejich dítě.

Našim cílem je optimální individuální vývoj každého našeho klienta (uživatel, žák, pacient). Cílíme na to, aby klienti byli v maximální možné míře soběstační a integrovaní do svého přirozeného prostředí.


Jak sbírka pomůže?

Výtěžek ze sbírky rádi využijeme na nákup rekuperační jednotky pro místnosti Snoezelen a

muzikoterapie. Snoezelen i muzikoterapii využívají v centru Arpida děti i dospělí klienti s postižením k relaxaci a multismyslové stimulaci. Díky rekuperaci vzduchu bychom mohli místnosti využívat intenzivněji než doposud.


Ze srdce děkujeme za veškeré dary.

Sbírku již podpořilo 3 dárců

400 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

1 000 Kč — Petra Koubová před 3 měsíci