Restart pro děti z dětského domova po lockdownu

Vrbno pod Pradědem / Sbírku organizuje Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem

{}

Restart pro děti z dětského domova po lockdownu

0 %

Vybráno 30 000 Kč z 78 000 Kč
Zbývá -755 dnů
Sbírka byla ukončena 30. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

 Vážení přátelé, zažili jsme nejhorší dva a půl roku v našem dětském domově. Lockdowny zanechaly v dětech nesmazatelnou, a hlavně nedobrou stopu, se kterou se snažíme vyrovnat. Jde to ovšem velmi těžce. Děti z dětského domova mají za sebou mnohdy až neuvěřitelné osudy, fyzická a zejména i psychická strádání. Lockdowny je velmi nepříznivě ovlivnily, stejně jako separace od jiných vrstevníků či nemožnost osobních kontaktů s rodinnými příslušníky.

 V dětských domovech jsme se museli v době krize spolehnout jen na sebe. Věřte, že ukočírovat provoz a děti, o které se rodiče nechtěli, neuměli či nemohli postarat, bylo velmi obtížné. 

Distanční výuku děti zvládly, ovšem vysledovali jsme u nich veškerá negativa, která jsou s distanční výukou spojena. Přitom umístění dítěte do dětského domova znamená už tak zásah do jeho psychiky.

Děti se díky omezením staly emočně frustrované, ztratily motivaci k čemukoliv. Proto potřebujeme v letošním roce děti dostat mimo „dětský domov“ na tábory, výlety, zážitkové pobyty, abychom jim pomohli udělat restart do běžného a normálního života. Potřebujeme k tomu Vaši pomoc.

Děti přišly díky karanténám o zájmové aktivity, žili jsme vlastně jen uvnitř objektu. Je nám líto, že jsme byli nuceni dětem, které díky svým osudům potřebují zvýšenou péči, omezit díky pandemiím to, co potřebují nejvíce – kontakt s okolím, se zbytkem své rodiny, volnočasové aktivity, sport apod. Rád Vás uvítám i v našem zařízení.

Vzhledem k povaze této pandemie se úloha dětského domova upnula pouze k distanční výuce. Hygienická stanice uzavřela objekt, přičemž děti se soustředily převážně na plnění domácí přípravy a vzdělávání jako takové. My museli nakoupit nové počítače pro distanční výuku, zvýšit finance na ochranné prostředky či dezinfekci proti COVID-19 pro děti a zaměstnance.

Pracovníci naší organizace se postavili ke koronakrizi čelem. Právě oni nahrazují rodiče, starají se o svěřené děti vlastně čtyřiadvacet hodin denně. Téměř dva a půl roku jsou s dětmi pouze v budově dětského domova.

Přišlo k nám podstatně dost nových dětí předškolního věku, proto potřebujeme uzpůsobit nově prostředí. Teď začínáme tzv. na zelené louce a potřebujeme Vaši pomoc.

Potřebujeme nutně obnovit mobiliář zařízení. Prostory dětského domova, hlavně pokoje a chodby, byly rok používány v provozu 24/7. Provoz v této době byl velmi náročný a musíme se teď postarat o jejich pořádnou obnovu.

Zřizovatel nám hodně pomohl, ale pro realizaci potřebných obnov musíme hledat pomoc i dál. Bez Vaší finanční pomoci restart bohužel neuskutečníme.

Děkujeme za úsměv v očích našich dětí.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem

Sbírku již podpořilo 18 dárců

7 806 Kč — Církev adventistů sedmého dne Zábřeh n. Mor. před 2 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

555 Kč — Správce pokladu před 2 lety

„Drzte se.“
300 Kč — JZ PV před 2 lety

„Díky za vaši práci!“
600 Kč — Jakub Zajíček před 2 lety

777 Kč — Milan Černík před 2 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

500 Kč — Daniel před 2 lety

4 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 2 lety