Postavme společně chráněné bydlení Pekárna!

Modletín / Sbírku organizuje Benediktus z.s.

{}

Postavme společně chráněné bydlení Pekárna!

0 %

Vybráno 252 Kč z 317 811 Kč
Zbývá 161 dnů
Sbírka byla ukončena 31. prosince 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Opravením domu chráněného bydlení Pekárna umožníme splnit mnohaletý sen nejen Láďovi, ale i našim dalším klientům a lidem, které zatím třeba ani osobně neznáme.

Bude totiž možné do naší komunity přijmout další 4 osoby s mentálním, případně kombinovaným, postižením. Aby s námi žili i pracovali v té nejlepší podobě, co budeme umět spolu vytvořit. V radosti, přátelství, vzájemné úctě a respektu.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na stavbu chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám podpořilo dříve zamítnutý projekt na vybudování nové kapacity chráněného bydlení. Získali jsme 5,5 mil. Kč a k tomu nepřekročitelný termín kolaudace. Od podání žádosti po přidělení dotace uplynuly skoro 2 roky, cena narostla na 11,5 mil. Kč.

Pomozte nám chráněné bydlení Pekárna ufinancovat, podpořte nás a splňte tak přání klientů i naše.

Po tom všem, čím jsme si při budování nového chráněného bydlení prošli se už chceme věnovat tomu, co umíme a děláme nejraději – pečovat o osoby s mentálním postižením, spolutvořit naše životy, žít v komunitě, objevovat a rozvíjet to dobré v nás.

V lednu 2023 se nám podařilo připravit místo pro stavbu, prošli jsme si demolicí a smutkem s tím spojeným. Máme před sebou tu pomalejší leč radostnější část budování chráněného bydlení Pekárna. Peníze použijeme na spolufinancování vlastního podílu stavební části – například na beton a základy, to je to první v řadě, co je potřeba nyní udělat.

Prosím, pomozte nám na této cestě.

Sbírku již podpořilo 1 dárců

252 Kč — Anonymní dárce před rokem