Podpořte rodiny ohrožené chudobou

Praha / Sbírku organizuje Identity Prague, z.s.

{}

Podpořte rodiny ohrožené chudobou

0 %

Vybráno 6 642 Kč z 500 000 Kč
Zbývá 48 dnů
Sbírka byla ukončena 31. srpna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Petr a Jana pomáhají od roku 2016 lidem v nouzi, na okraji společnosti a bez prostředků.

Každoročně se účastní 2krát do roka celostátní potravinové sbírky a její výtěžek putuje k nejpotřebnějším. Od počátku covidové pandemie v roce 2020 začali poskytovat potravinovou pomoc lidem v krizové situaci. V souvislosti s válkou na Ukrajině se jejich pomoc rozšířila i na uprchlíky z Ukrajiny a objemově se zmnohonásobila. V roce 2022 organizovali a distribuovali potravinovou a humanitární pomoc uprchlíkům přicházejícím do různých míst po celé České republice a pomohli celkem 5102 rodinám z Ukrajiny. Vytvořili kolem sebe tým dobrovolníků, který několikrát týdně rozvážel potřebným potraviny a další pomoc.

V současné chvíli se ve své činnosti Petr a Jana opět orientují především na osoby ohrožené chudobou v ČR.

Jejich klienty jsou zejména matky samoživitelky, senioři, lidé bez domova, osoby se zdravotním postižením, sociálně slabí Romové a osoby z etnických menšin. Důvodem jejich pomoci je skutečnost, že v posledních měsících vlivem energetické krize a celkové destabilizaci ekonomické situace se mnoho lidí ocitá pod hranicí chudoby, bez možnosti zajistit si základní potraviny.

Petr a Jana v současné době rozvážejí potraviny v lokalitě Černý Most. Obracejí se na ně ale i další lidé v tíživé životní situaci ze širokého okolí.

Nyní zajišťují rozvoz potravinové pomoci pro 70 rodin, tj. cca 250 osob, které se ocitly ve finanční tísni. Přibližně polovina z nich jsou rodiny pracujících občanů, avšak vlivem zdražování nájmů i potravin a nárůstu cen energií jejich mzdy přestávají pokrývat zajištění poplatků, stravy a základních životních potřeb.

Další část jejich klientů je odkázána na systémy sociální podpory nebo hmotné nouze, které ovšem opět nepokrývají veškeré výdaje rodin. Společným problémem pro obě skupiny je, že proces vyplácení sociální pomoci ze strany státu je velmi pomalý, rodiny čekají na vyřízení potřebných příspěvků na bydlení a dalších dávek i několik měsíců, a tedy tento systém nedokáže reagovat na aktuální potřeby rodin, které se ocitly v tíživé životní situace.

Petr s Janou se snaží pomáhat právě takovým rodinám, kterým náhle jejich příjem nedostačuje na pokrytí potřeb, a kterým nastavený systém pomoci ze strany státu nedokáže obratem pomoci.

Jednou z rodin, které takto pomohli, byla například rodina paní Jarky z Příbrami, která se ocitla náhle po těžké nemoci sama s 5 dětmi v drahém nájemním bydlení. Po zaplacení nájmu jí zbylo přibližně 100 Kč na den na jídlo a nákup hygieny či oblečení. Když Petr s Janou dovezli paní Jarce několik banánových krabic potravin a hygieny, paní Jarka se rozplakala. „Jste jediní, kdo nám pomohl,“ řekla jim.

Paní Monika z Černého Mostu má syna s autismem. Bydlí v městském bytě, kde jí ale nyní z důvodu změny smlouvy zvedli nájem o 100 %, takže se ocitla ve finanční tísni. I když má nárok na příspěvek na bydlení, čeká na jeho vyplácení už více než 4 měsíce. Nájem a energie ale musí platit dál, a tak by jí bez pomoci Petra a Jany nezbylo téměř nic na nákup potravin.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek této sbírky zajistí fungování systému distribuce potravin, který vytvořili Petr s Janou a se kterým jim nyní pomáhá tým dobrovolníků.

Je potřeba pokrýt náklady na pohonné hmoty pro rozvoz pomoci a zajistit alespoň minimální personální náklady na osoby, zajišťující a realizující rozvoz humanitární pomoci. Osoby zajišťující tento rozvoz jsou sami z cílové skupiny osob v těžké životní situaci. Zejména ale sháníme prostředky na nákup potravin, hygienických potřeb a dalšího nezbytného materiálu. 

Ačkoliv část pomoci zajišťují Petr s Janou z potravinové banky, vzhledem k tomu, že nejsou registrovaná sociální služba, nemají nárok využívat pomoc z evropské potravinové banky, ale pouze ze sítě potravinových bank, které rozdávají především potraviny s končící expirační dobou nebo po ní. Často je také nezbytné zajistit klientům nákup léků, drogerie, dětských výživ či základního vybavení pro domácnost. Na to vše potřebují finanční pomoc.

Sbírku již podpořilo 12 dárců

„Jsem rád, že vám můj dar pomůže. “
373 Kč — Dan Šída před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Díky za to, co děláte!“
1 000 Kč — Lucka před rokem

1 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Držte se!“
252 Kč — Peter Mišovic před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

373 Kč — Anonymní dárce před rokem

777 Kč — Tomáš Procházka před rokem

„👍“
500 Kč — Samiha před rokem