Podpořte Barevný svět dětí

Praha / Sbírku organizuje Barevný svět dětí, z.s.

{}

Podpořte Barevný svět dětí

0 %

Vybráno 0 Kč z 350 000 Kč
Zbývá -168 dnů
Sbírka byla ukončena 31. prosince 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem. Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí buď vlastní, nebo náhradní rodiny, kde může rozvíjet svůj potenciál.

Uvědomujeme si, že situace, ve kterých se některé rodiny ocitají, mohou být někdy velmi obtížně řešitelné.

Věříme však, že pomocná ruka podaná v pravou chvíli může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní řešení náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na dofinancování našich aktivit a samozřejmě také na jejich další rozvoj.

Pomocnou ruku našim klientům podáváme již 19 let. Za tu dobu jsme realizovali několik různých projektů. V současné době se aktivně věnujeme těmto 5: Kámoš, Služby pro pěstouny, Práce s biologickou rodinou, Programy pro děti a Služby pro odborníky.

Podporujeme rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi. V těchto rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Chceme je tak připravit na zodpovědný dospělý život.

Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby spolupracujeme i s širším rodinným okolím.

Spolupráci navazujeme také s dalšími organizacemi a institucemi. Reagujeme na potřeby dětí a rodin, poskytujeme jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, dále na psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb.

Usilujeme o zefektivnění systému péče o ohrožené děti. Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Naše služby financujeme jednak ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je nárokový, a dále pak z dotací a grantů.

Na jejich získání naopak nárok automaticky nevzniká a musíme o ně každoročně žádat. A nikdy není jisté, v jaké výši a zda podporu na financování projektů získáme. V malé míře pak financujeme naše aktivity také z darů fyzických a právnických osob.

Všechny naše služby, které klientům poskytujeme, mají jeden společný záměr. A to ten, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči. Pojďte nám, prosím, s jeho naplněním pomoci.

Děkujeme.