106 %

Nájemné pro samoživitelku Eriku a její dcerku

Děkujeme.

Tato sbírka je již ukončená a nelze na ni přispívat.