Cesty do školy pro hendikepovanou Evelínu

Jablonec nad Nisou / Sbírku organizuje Eva Lanyiová

{}

Cesty do školy pro hendikepovanou Evelínu

0 %

Vybráno 0 Kč z 98 000 Kč
Zbývá -744 dnů
Sbírka byla ukončena 01. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Evelína navštěvuje 9.třídu speciální školy, má diagnostikovanou poruchu autistického spektra spolu s deficity v intelektové rovině a rovněž poruchu pozornosti, v důsledku čehož je velmi nesamostatná a v péči závislá na babičce, která ji obléká, pomáhá jí s hygienou, učením i stravováním a dopravou.

Dívka v souladu se svou diagnózou odmítá cokoli vykonávat sama a ve všem potřebuje pomoc dospělé osoby, při čemž nesnese přítomnost kohokoli jiného než babičky, dědy a konkrétní učitelky.

Babička, která je v invalidním důchodu a sama trpí aterosklerózou dolní končetiny a má bypass se o Evelínu, jako její pěstounka, stará téměř nepřetržitě, pokud není dívka ve speciální škole.

Právě doprava dívky je však v Evelínině kondici velmi náročná. Má totiž specifické projevy jako je křik, vzdor, rozbíjení věcí a je tak nemožné dopravit ji kamkoli hromadným dopravním prostředkem.

Evelína nyní nově nastoupí na speciální střední školu, která je vzdálená 20 km od místa bydliště. Rodina tak k dopravě dívky do speciální školy potřebuje auto.

Vzhledem k nízkým příjmům rodiny a zamítnuté žádosti o příspěvek na speciální pomůcku – automobil se rodina obrací na vás. Vaším příspěvkem jí pomůžete dostat do speciální školy, nebo k lékaři, což by bylo jinak pro rodinu prakticky nemožné.