Volnočasové aktivity pro ukrajinské děti

„Chceme dát i ukrajinským dětem najevo, že je o ně postaráno, že jsou v České republice doma. Uvědomujeme si, že v létě budou tyto děti ještě v České republice, a že jejich rodiče půjdou často do práce, nebo si ji budou hledat. Také je důležitá adaptace. I proto jsou volnočasové aktivity pro děti uprchlíků tak klíčové,“ slova ředitele dárcovské platformy znesnáze21 Čestmíra Horkého vystihují podstatu aktuálního plánu.

Na aktivity, které mají přinést zážitky a kamarády dětem a ulehčit pracovní období bez školní docházky rodičům, jsme se znesnáze21 mohli díky společnosti Broker Trust poslat dál částku 1 700 000 Kč. Symbolický šek byl předán na humanitární pomoc Ukrajině a volnočasové aktivity pro děti z uprchlických rodin nadaci ADRA CZ o. p. s. a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Finanční dar si organizace rozdělily na třetiny, kdy své 2/3 následně ADRA ještě rozdělí do sektoru humanitární pomoci a zároveň na volnočasové aktivity pro děti z UA. Právě na ty půjde i třetina darovaná DDM hl. m. Prahy – například ale také díky peněžnímu daru pokryjí obědy pro děti navštěvující volnočasové aktivity. V neposlední řadě budou kromě kroužků a kurzů moct vyrazit na tábory!

Za Broker Trust šek osobně předal generální ředitel, zakladatel i vizionář společnosti pan Zdeněk Sluka. Za nadaci ADRA peněžní dar převzal její ředitel Radomír Špinka a za DDM hl. m. Prahy Libor Bezděk. Zdeněk Sluka iniciativu Broker Trustu, na pomoc Ukrajině tímto způsobem, zdůvodnil:
Dárcovská platforma znesnáze21, nadace ADRA a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou pro nás garantem, že pomoc, kterou poskytneme, doputuje skutečně tam, kde je jí potřeba.

A Radomír Špinka slova potvrdil: „Jako česká ADRA máme 15 dobrovolnických center po celé republice. V otázce uprchlíků pomáháme prostřednictvím dobrovolníků například i s adaptačními kurzy. Peníze, které získáváme, budou porto použity v tomto směru.“

Domovy dětí a mládeže jako rychlá možnost pomoci dětem uprchlíků s aklimatizací v cizím prostředí

Domovy dětí a mládeže po celé České republice jsou organizacemi, které mají největší zkušenosti a možnosti. Pustily se do pomoci dětem z Ukrajiny okamžitě, jak se začaly v naší zemi zabydlovat. Mnohé DDM rozšířily nabídky center pro předškoláky z dopoledního režimu na celodenní, včetně svačin, obědů a vzdělávacího programu. Aby se vešli do stávající legislativy, vykazují je jako účastníky „klubů“, ale reálně jde o kombinaci vzdělávacích a adaptačních aktivit pro děti školního věku, kde se výhledově plánuje spojení s malotřídkami.

„Komunikujeme s Národním pedagogickým institutem (NPI), který dělá metodiku a součástí bude výuka češtiny, reálií a kulturně-sociálních návyků, dále výuka v ukrajinštině a samozřejmě pohyb po městě spojený s poznávacími a vzdělávacími aktivitami. I zde je plánován celodenní program a péče od 8 do 17 hod. V odpoledních hodinách děti budou moct buď zůstávat v „klubové činnosti" nebo budou mít možnost přesunout se do stávajících aktivit – kroužků,“ okomentoval situaci Libor Bezděk – ředitel DDM hl. města Prahy.

Právě kroužky jsou další způsob, jak se o děti z Ukrajiny smysluplně postarat a vrátit jim plnohodnotně strávený čas. Všechny uvedené činnosti jsou nabízené bezplatně, ale chybí peníze na úhradu nákladů spojených s péči. A právě tady by měly peníze od společnosti Broker Trust pomáhat.

Na letních táborech už teď chybí místa. Je jistá možnost zajistit další, chybět ale budou peníze na stravu i pedagogy

Tábory se obvykle plánují právě v tomto období, respektive je už většinou po uzávěrce přihlášek. Kapacity bývají touto dobou každoročně naplněné velmi krátce poté, co rodiče svedou boj o volná místa pro své děti. A ne každý má to štěstí, že o jeho ratolest bude v pracovně náročném letním období postaráno. Je tedy třeba ihned řešit, kdy a kam děti, které utekly před válkou ve své zemi – v té naší – vypravit, nebo jaké nové tábory pro ně přichystat. Aby se ulevilo zaměstnaným maminkám a naplnilo dětství jejich potomků tolik potřebnými zážitky.

Náklady na stravu, pobyt, dopravu, mzdy a materiál se například v Praze pohybují kolem 500 korun/den za jednoho účastníka. I tady, stejně jako ve zmiňovaných aktivitách, které již probíhají, je tedy nutné sehnat peníze zejména na obědy, svačiny a pitný režim. Libor Bezděk to komentuje:

Děti budou muset docházet do školních jídelen. Se školami proto jednám a s tím souvisí i úhrada za tyto obědy. Nevím, zda na takto stravované děti budou platit pravidla jako na „vlastní“, nebo je budou muset brát jako cizí strávníky a náklady pak budou vyšší. Postupně hledáme a nabíráme ukrajinské pedagožky a zatím máme velmi dobrou zkušenost. Zatím uzavíráme DPČ, ale s ohledem na plánovaný rozsah bude třeba přibrat další, nebo jim dát úvazek na dobu určitou. I v tomto případě to bude něco stát. I tady by nadační peníze velmi pomohly.

A právě projekt znesnáze21 LÉTO PRO VŠECHNY tímto vším teprve odstartoval. V rámci projektu bude možné si založit vlastní crowdfundingovou kampaň s účelem pomoci všem dětem bez rozdílu vyrazit na tak kýžené letní tábory, ať už se bude jednat o pobytový nebo příměstský. Všechny znevýhodněné děti budou mít stejné podmínky. Ať už jde o sociální znevýhodnění, handicap, dítě prchající před válkou...všechny si zaslouží trávit léto stejně a smysluplně! Postup bude zcela podobný, jako při klasickém zakládání sbírky na této dárcovské platformě Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Žádat o sbírku mohou jak neziskové nevládní organizace, tak i fyzické osoby (například rodiče dítěte).