Veřejné sbírky odpovědně

Rok 2020 zahýbal s českou společností v mnoha ohledech a samozřejmě i v souvislosti s veřejnými sbírkami. Začala vznikat celá řada ad hoc akcí, které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu. Což je věc, která zvyšuje riziko poškození dobrého jména českého dárcovství.

V reakci na to se při Fóru dárců formuje nezávislá iniciativa Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, která si klade za cíl udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným. Nadační fond pomoci je ustavujícím členem.

Etické principy pořadatelů veřejných sbírek – memorandum

Preambule

My, pořadatelé veřejných sbírek, prohlašujeme, že nám záleží na tom, abychom při získávání peněz na dobročinné účely od veřejnosti nejen dodržovali platné zákonné požadavky České republiky, ale abychom také udržovali vysoké etické standardy, které individuální dárcovství u nás má.

Při naší činnosti budeme ctít zejména tyto hodnoty:

1. ČEST A ODPOVĚDNOST

Našim dárcům budeme vždy řádně a čestně vysvětlovat účel využití jejich darovaných finančních prostředků, aby měli vždy jistotu, že peníze půjdou přesně tam, kam je chtějí věnovat. Garantujeme, že získané peníze budou využity vždy na konkrétní a předem daný veřejně prospěšný účel.

2. KREDIT A DŮVĚRA

Tuzemské dárcovství má díky své mnohaleté tradici vysoký kredit – dárci věří, že jejich finanční prostředky tak nebudou zneužity. Naším společným cílem je o tento vysoký kredit pečovat a dbát o to, abychom spoluutvářeli dlouhodobě důvěryhodné prostředí pro dárcovství u nás.

3. TRANSPARENCE

Klíčem k důvěře je transparentnost, a proto jsme vždy připraveni k otevřenosti. Jasně a transparentně našim dárcům a veřejnosti ukázat, na co jsou jejich finance použity a čemu konkrétně pomáhají. Transparentní vyúčtování sbírky a výroční zpráva je tedy pro nás samozřejmostí

4. SPOLEČENSKÁ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST

Veřejná sbírka nebo sbírkové výzvy a spojenectví jsou zakládány výhradně za účelem naplňování společenského užitku a veřejné prospěšnosti, nikoliv podpory podnikání nebo komerčních aktivit.

5. ZÁRUKA ODBORNÉ PÉČE

Odpovědný pořadatel veřejné sbírky pečlivě dbá na to, aby účel sbírky a využití peněz, získaných od dárců, byly zcela jasné, potřebné a v souladu jak se zákonnými požadavky, tak se společenskou potřebou. Díky tomu i dárce může mít důvěru a jistotu, že každá jeho koruna bude vynaložena na prospěšnou věc plně v souladu s účelem sbírky.