125 %

Dovybavme domov samoživitelky Jitky a nemocného syna

Děkujeme.

Tato sbírka je již ukončená a nelze na ni přispívat.