Přispějte Multikulturnímu Centru v Brně na nájemné

Brno / Sbírku organizuje Centrum Brusinka, z.s.

{}

Přispějte Multikulturnímu Centru v Brně na nájemné

0 %

Vybráno 1 029 Kč z 50 000 Kč
Zbývá -142 dnů
Sbírka byla ukončena 31. prosince 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Před 7 lety jsem zahájila charitativní činnost na podporu cizinců ve městě Brně, nejprve dětí a poté dospělých. V roce 2020 jsem založila neziskovou organizaci, jediné Multikulturní centrum v Brně. Pomáháme dětem – cizincům – s adaptací a integrací a všem dětem bez výjimky pomáháme zvládat domácí úkoly, důvěřovat si, rozvíjet svůj talent, překonávat obtíže a problémy.

Máme vícejazyčné učitele, pomáháme dětem s autismem a poruchami chování a také uprchlíkům a národnostním menšinám. Poskytujeme jim individuální přístup bez ohledu na národnost, rasu a mateřský jazyk. Usilujeme také o zvýšení zájmu cizinců o českou a moravskou kulturu a historii.

Jmenuji se Viktoria a jsem dlouhodobě maminkou samoživitelkou pečující o 2 skvělé děti, pro které se snažím udělat vše, co je v mých silách.

V současné době máme pronajatý prostor od města, ale náklady na nájem a poplatky za energie a služby se letos ukázaly příliš vysoké a zatím se nám to nedaří snížit. Rodiny, které navštěvují naše centrum, nemají dostatečný příjem, abychom my mohli snadno pokrýt náklady na nájem. V současné době jsme ve složité finanční situaci.

Náš tým a hlavně já musíme tvrdě a tvrdě pracovat, abychom Centrum udrželi nad vodou, vydělané peníze nám na plnohodnotný život centra nestačí kvůli inflaci.

Od města jsme letos dostali malý dar a grant z Erasmus+, ale ty jsou na bezplatné integrační aktivity.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na úhradu nájemného, abychom v této těžké době měli tuto jistotu, že všechno zvládneme. Práce, kterou děláme, je pro obyvatele města velmi důležitá. Proto se k Vám obracím s prosbou o pomoc a podporu v této náročné situaci. Vaše příspěvky nám umožní zaplatit nájemné a zajistit potřeby pro fungovaní Centra. Budu velmi vděčná za jakoukoliv formu pomoci, kterou mi můžete poskytnout.

Pandemii jsme přežili, uprchlický proud po začátku války na Ukrajině jsme zvládli, ale krize a inflace, které následovaly, nás těžce zasáhly.

Děkuji Vám z celého srdce za Vaši pozornost a za to, že jste nám věnovali chvíli svého času.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

777 Kč — Anonymní dárce před rokem