Pomozme nevidomé seniorce Aleně k důstojnému životu

Praha / Sbírku organizuje Nadační fond pomoci

{}

Pomozme nevidomé seniorce Aleně k důstojnému životu

0 %

Vybráno 7 613 Kč z 49 000 Kč
Zbývá -304 dnů
Sbírka byla ukončena 03. února 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jmenuji se Alena Valentová a je mi 64 let. Koncem loňského roku jsem absolvovala třetí dávku očkování vakcínou Pfizer a po ní mi zakrvácely obě oči a přestala jsem vidět. Z tohoto šoku jsem dostala dva infarkty. Od ledna do června tohoto roku, jsem byla opakovaně každý měsíc hospitalizovaná v nemocnici, střídavě na oční klinice a Jednotkách intenzivní péče na kardiologiích. Oči mi byly několikrát operovány, ale operace ke zlepšení zraku nevedly. Nyní jsem limitována nejen ztrátou zraku, ale také pohybově a srdečním selháváním po infarktech.  

Stala jsem se zcela nesoběstačnou, závislou na péči jiných osob.

 Problémy se zrakem jsem měla již před pěti lety, ale stále jsem byla soběstačná. Kvůli svému současnému zdravotnímu stavu jsem se ocitla v sociální izolaci v době, kdy víc, než kdy dříve, potřebuji kontakt a pomoc jiných lidí. Mé bývalé kamarádky se odstěhovaly pryč z Prahy. Přišla jsem o své koníčky a volnočasové aktivity. Kvůli praktické slepotě nemohu jít sama ven a nedokážu si ani sama nakoupit.

Pomoc potřebuji 24 hodin denně

Kromě těžkého zrakového postižení jsem omezena srdečním selhávání po infarktech, mám hluché pravé ucho a postižený pohybový aparát. Mám necitlivé ruce a nohy. Kvůli necitlivým prstům se nemohu ani učit Braillovo písmo.

Již osmý měsíc v tomto roce jezdím na kontroly a léčení do nemocnice. Mám vysoké finanční náklady na léky, zdravotnické pomůcky a na diety. Z příspěvku na péči si platím doprovod do zdravotnických zařízení a náklady na dopravu, předčitatelství a další služby. Příspěvek na péči však zdaleka nestačí na pokrytí všeho. Pomoc potřebuji denně 24 hodin, protože jsem prakticky slepá.

Pomůcky pro nevidomé jsou velmi finančně náročné. Sama už nemohu jít z bytu ven, denně potřebuji doprovod. Pomoc potřebuji s kontaktem s okolím, s jednáním s úřady, s korespondencí i při výuce obsluhy mobilu BlindShel pro nevidomé. Žiji společně s manželem, který je také nemocný a děti nemáme. Z rodiny nám tedy nikdo pomoci nemůže.

Touto cestou prosím, všechny hodné lidi, aby mi pomohli získat peníze na osobní asistenci a umožnili mi alespoň přežít. 

Srdečně děkuji všem, kteří se rozhodnou pomoci.

Alena Valentová

Sbírku již podpořilo 11 dárců

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

220 Kč — Anonymní dárce před rokem

500 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

373 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Držte se!“
2 000 Kč — Tom před rokem

„Držím pěsti“
400 Kč — Jana před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

2 112 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Držte se, Alenko❤️“
1 000 Kč — Eva Venzhoferová před rokem