Plyšová vulva je lepší než realistický model v životní velikosti

Děti mají o sexu z internetu informací dost, my jim pomáháme se v té džungli zorientovat a získat sebevědomí

Projekt “Zdravé dospívání” má ve školách velký úspěch a neustále se organizátorům úspěšné sbírky na znesnáze21.cz hlásí další a další zájemci o netradiční výuku sexuální výchovy.

Peníze od dárců umožnily hnutí nejen nákup chybějících vzdělávacích pomůcek, společné kurzy a přednášky pro rozvoj organizace a lektorů, ale také díky nim proběhlo už více než padesát interaktivních přednášek ve školních třídách. Stovky dětí tak díky dárcům mají zcela nový a otevřený pohled na sex i vlastní tělo. Tak, jak by si organizátoři sami přáli v době svého dospívání.

Ve škole nás sexem spíš strašili. O tom, že je to úžasná věc nepadlo ani slovo. Nechceme, aby se to opakovalo také u dnešní generace

Hlavní motivací jsou pro lidi z hnutí jejich vlastní  vzpomínky na dospívání a (ne)dostupnost informací o sexualitě během jejich školních let: “Tehdy šlo spíš o jedno velké varování před různými nebezpečími sexu a možnosti ochrany. Zcela nám chyběla informace, že sexualita je úžasná věc, která nás může obohatit a kterou lze rozvíjet a poznávat. Často jsme si v dospělosti s přáteli navzájem povzdechli, proč jsme se tyto myšlenky a informace o sexu a vztazích mezi muži a ženami neučili už na základní škole?! A tak se o to dnes snažíme my. Předkládáme dospívajícím témata, která jim pomohou vyznat se ve svém těle a prožívání, respektovat své potřeby i potřeby druhých, navazovat zdravé vztahy,” vysvětluje důvod vzniku projektu projektu Zdravé dospívání Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, pod jehož hlavičkou projekt funguje. 

Plyšový penis třída přijme daleko lépe, než realistické modely v životní velikosti. Menší děti s našimi “plyšáky” občas hrají i divadlo

Pro nejmenší děti máme Příběh těla, kde si spolu s maňáskem Otíkem povídáme o proměnách těla během dospívání a postupně objevujeme další témata. Někde se dostaneme třeba i k LGBT problematice, jinde se děti víc zajímají o menstruaci a vyprávějí si, jak se narodily. Důkladné základní informace předáváme všem. Pro starší, od čtvrté do sedmé třídy, je nejvhodnější program Od dívky k ženě a Od chlapce muži. Tady si třídy dělíme, holky si povídají se ženou lektorkou a kluci s mužem lektorem,” přibližuje podobu přednášek Petra Sovová. Opět se věnujeme proměnám těla, pubertě, menstruaci, sexualitě. V každé věkové kategorii jsou znalosti a ponor jiné. Pro osmáky a deváťáky máme Intimitu v dospívání, většinou čtyřhodinový program s lektorem a lektorkou, kde se věnujeme opět podobným tématům, ale jdeme víc do hloubky a přidáváme podrobnosti k antikoncepci, představujeme rizika pornovideí, diskutujeme o odlišnostech mužů a žen, o LGBT+, o ženské cykličnosti, potřebě umět si nastavit hranice, o vztazích atd. Nabízíme i samostatnou přednášku Plodnost jako dar, kde se důkladněji věnujeme antikoncepci, a Jak se rodí rodiče, která je věnována těhotenství a porodu. Rodičům a vyučujícím je určena přednáška Jak přežít pubertu, která objasňuje pravidla úspěšné otevřené komunikace s dospívajícími.”

Mezi pomůckami mají lektoři i "plyšáky". Tak říkají velkým modelům vulvy a penisu. Děti je podle nich přijímají mnohem snadněji, než kdyby před tabulí vytáhli z tašky realistické modely v životní velikosti. Popisují si na nich anatomii, názvosloví, menší děti s nimi občas hrají divadlo, které často bývá velmi tématické. Tyto neobyčejné výukové pomůcky jim šije švadlena Jana Emerenzie. Společně s látkovými menstruační vložkami, které rovněž ve školách ukazují.

“Naši lektoři a lektorky představují témata dospívání, tělesných změn, sexuality, menstruace, antikoncepce, zdůrazňují i potřebu umět si nastavit své osobní hranice a žít zdravé vztahy. A skvělé je, že to nebaví jen žáky, ale i lektory a vyučující škol.”
Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství

Dětem už dnes díky internetu nechybějí informace, ale možnost se doptat, a vůbec se v té džungli informací vyznat

“Už na základní škole mívají děti poměrně dobré anatomické znalosti, dokáží popsat oplodnění z hlediska biologie, znají nebezpečí pohlavně přenosných chorob, vědí o základních možnostech antikoncepce a podobně. Většina, zejména chlapců, už někdy viděla porno, někteří ho "využívají" pravidelně. Ovšem mnohé znalosti, kupříkladu o odlišnostech v prožívání u mužů a žen, mnohdy chybí. Možná právě vlivem zkreslujícího porna,” prozrazuje své zkušenosti z přednášek Petra Sovová.Menstruace podle ní bývá dívkami vnímána často negativně, chybí jim sebeuvědomění, někde přebývá stud. 

Pro základní a střední školy přednáší lektoři Hnutí za aktivní mateřství od roku 2006. Tehdy začali každoročně pořádat akce ke Světovému týdnu respektu k porodu. Dopoledne všedních dnů se rozhodli věnovat školám. Školní třídy provázeli expozicí a představovali jim zejména témata kolem těhotenství a porodu. V roce 2016 pak vznikl projekt Zdravé dospívání a cyklus interaktivních přednášek, které nabízí dodnes. Přednáší nejen pro žáky a žákyně, ale nabízejí také přednášky rodičům a vyučujícím. Novinkou je Příběh těla, interaktivní přednáška s velkým maňáskem Otíkem, určená dětem z mateřských škol a prvnímu stupni základních.

Sexuální výchova musí začít doma. A mnohem dříve než si myslíme

Nejkompetentnějšími vzdělavateli dětí byli, jsou a měli by být především rodiče. Sexuální výchova začíná doma. Už v miminkovském věku objevují děti své pohlavní orgány, už v batolecím věku zjistí, že máma má menstruaci a používá zajímavé hygienické pomůcky, všimnou si, že i rodiče se někdy mazlí. A tak dále a tak dále.  Způsob, jakým reagujeme či nereagujeme na jejich podněty a otázky, ovlivňuje jejich prožívání vrchovatou měrou. Škola už může tento základ jen dále rozvíjet,” radí rodičům lektorka Hnutí za aktivní mateřství. Přiznává ale, že na tom dnešní generace ani školství není v tomto směru zas tak úplně  špatně. Při své práci potkávají skvělé a komunikující žáky a žákyně, ale také přátelské a otevřené vyučující, kteří budují se svými třídami dobré vztahy. 

Lektoři a lektorky přicházejí do školy na dvou či čtyřhodinové přednášky. Pracují vždy s jednou školní třídou. Každá  přednáška je jiná, stejně jako se liší jednotlivé třídy. Obecně platí, že nejde o frontální vyučování, protože přednášky jsou interaktivní: “Dobrá sexuální výchova by měla být založena na potřebách těch, pro které je určena, takže se ptáme i my, jsme otevřeni jakýmkoli otázkám. Využíváme spoustu pomůcek, názorných modelů, ilustrací. S menšími dětmi si kreslíme, se staršími zapisujeme na tabuli. Povídáme si o jednotlivých tématech, doplňujeme a upřesňujeme znalosti dospívajících. Pokud má třída s vyučujícím dobré vztahy, je jeho přítomnost velmi přínosná. Mnohdy se totiž další otázky vynoří později a mohou se jim společně věnovat i v dalších dnech,” popisuje průběh přednášek Petra Sovová. Předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, která díky založení sbírky na Znesnáze21 dokázala zajistit vzdělání v oblasti sexuální výchovy pro padesát školních tříd.

Sbírka bude tak úspěšná, jak moc úspěšnou ji budete chtít mít. Nám se dokonce vedle peněz začaly scházet i nabídky pracovní

Máme radost, že měla naše sbírka na Znesnáze21 takový úspěch, s tím jsme do toho šli. Pravda ovšem je, že jsme se všichni museli do propagace pilně zapojit, pravidelně se s ní "předvádět" na sociálních sítích, obesílat přátele a podporující. Nakonec se nám díky propagování sbírky hlásili i noví lektoři a lektorky! I když zatím tým rozšiřovat nehodláme, máme radost ze všestranného zájmu,” prozrazuje výsledky sbírky její zakladatelka a předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství. Sbírku se prostřednictvím Znesnáze21 rozhodli založit proto, aby byly jejich úspěšné přednášky sexuální výchovy ve školách dostupnější ostatním. Aby se dostaly k co největšímu počtu posluchačů. Peníze se vždy snaží shánět tak, aby dvě třetiny lektorného zaplatili ze svých zdrojů a škola platila jen zbývající třetinu. 

V té době jsme potkali Liliu Khousnoutdinovou, která nám sbírkové stránky Znesnáze21 doporučila a posléze se stala jednou z prvních dárkyň. Líbila se nám kombinace vlastního úsilí a znásobení nasbírané částky Nadačním fondem pomoci Karla Janečka. Založení sbírky nebylo nijak těžké. Náročnějším se ukázalo jen natočení videa, ale nakonec jsme vše úspěšně zvládli,” usmívá se Petra Sovová předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, která díky založení sbírky na www.znesnáze21.cz dokázala získat na vzdělávání v sexuální výchově budoucích dospělých více než 300 tisíc korun.

Zdravé dospívání do škol
91 %

Zdravé dospívání do škol