Výzkum: Vyloučení zrakové vady u dětí s kognitivními poruchami

Praha 4 / Sbírku organizuje Helena Štrofová

{}
0 %

Výzkum: Vyloučení zrakové vady u dětí s kognitivními poruchami

Vybráno 32 410 Kč z 60 000 Kč
Zbývá -1006 dnů
54 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 28. srpna 2020

Sbírce pomůžete i sdílením

Dobrý den,

na výzkum „Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a jejich včasná diagnostika“ sháním finance na pomůcky.

Cena na zbylé pomůcky pro výzkum je navržena od firmy CMI na 60 000 Kč.

Výzkum bude v rámci mé disertační práce a v rámci doktorandského studia Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Cílem je ve spolupráci se speciálními pedagogy vytvořit a ověřit diagnostické metody s těmito pomůckami pro včasné odhalení zrakové vady, která by dětem mohla vadit při nástupu do školy, a především při nácviku čtení, psaní a počítání.

Vhodné by bylo, aby každé dítě s poruchami poznávacích funkcí bylo vyšetřené komplexně očním lékařem a u ortoptisty k vyloučení poruch binokulárního vidění a zrakových vad. To však není možné vzhledem ke kapacitě, a proto jsem vytvořila soubor diagnostických metod k odhalení dětí se zrakovou vadou, které bych ráda v rámci výzkumu ověřila v praxi speciálních pedagogů.

Hlavní přínos v péči o děti s kognitivními deficity je zefektivnit proces diagnostiky potíží, a tedy i zajistit reedukaci a usnadnit dětem s kognitivními deficity osvojení základních dovedností – trivia: čtení, psaní, počítání.

Vyšetření zraku u dětí stále není povinné, a pokud se nebudeme snažit toto zlepšit, pak bude stále mnoho dětí s potížemi při čtení, psaní, a neodhalením zrakové vady jim nebude cesta usnadněna.

Tento výzkum je součástí mého doktorandského studia na Pedagogické fakultě UK.

Děkuji za případnou pomoc, pokud přispějete či víte o někom, kdo by projekt sponzoroval.

Děkuji,

MUDr. Štrofová Helena, oční lékařka pro děti a dospělé


Sbírku již podpořilo 35 dárců

„Drzim pesti Heli, Jana“
500 Kč — Jana Halicek před 3 lety

„Ať se práce podaří. “
500 Kč — Martina před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

100 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety