Postižení není volba, podpora a porozumění ano!

Humpolec / Sbírku organizuje MEDOU z.s.

{}
0 %

Postižení není volba, podpora a porozumění ano!

Vybráno 1 271 Kč z 50 000 Kč
Zbývá -149 dnů
3 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 30. dubna 2023

Sbírce pomůžete i sdílením

Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby lidé s postižením mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život. – Jsme Medou. Nezisková organizace, která od roku 2015 pomáhá lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem zapojit se do života v běžné společnosti.

V rámci Centra denních služeb poskytujeme sociální služby s respektem a úctou ke každému člověku.

Vytváříme takové podmínky, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními. Klientům zajišťujeme i každodenní svozy, bez kterých by naše služby vůbec nemohli využívat.

Jak sbírka neziskové organizaci pomůže?

V tuto chvíli je Medou ve složité finanční situaci. Z důvodu výrazného navýšení cen pohonných hmot a energií nám do konce roku chybí nemalé finanční prostředky na to, abychom mohli poskytovat naše služby v plném rozsahu a pro všechny, kteří nás potřebují!

To je to, proč vás všechny teď žádáme o pomoc!

Váš finanční příspěvek zajistí plynulý chod naší organizace a tím pádem možnost těmto lidem prožít adventní čas smysluplně, a hlavně s přáteli!

Od roku 2015 jsme pomohli již 64 lidem se zdravotním postižením. Nyní naše služby využívá 38 klientů z Humpolce, Pelhřimova, Želiva a širokého okolí.

Děkujeme za vaši pomoc a šíření naší sbírky!

Sbírku již podpořilo 2 dárců

50 Kč — Petr před 8 měsíci

„Díky za vaši práci! “
1 221 Kč — Jan před rokem