Podpořte práci s mladými lidmi z dětských domovů

Pardubice / Sbírku organizuje Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

{}
0 %

Podpořte práci s mladými lidmi z dětských domovů

Vybráno 11 300 Kč z 100 000 Kč
Zbývá 30 dnů
11 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 30. června 2023

Sbírce pomůžete i sdílením

Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů do samostatného života.

V našem Centru Don Bosco už sedmnáct let v týmu dvanácti lidí komplexně pečujeme o mladé lidi odcházející z různých forem náhradní rodinné péče (dětské domovy, výchovné ústavy, pěstounské rodiny aj.) 

A to jak už během jejich pobytu v zařízeních (seznamovací Dny pro dětské domovy, několikavíkendové vzdělávací i stmelovací Kurzy přípravy na život), tak při odcházení do samostatného života (zejména sociální služba Doprovázení). Následně jsme tu pro ně i ve chvílích, kdy zakládají vlastní rodiny, snaží se udržet si práci, bydlení, sociální zázemí a další potřebné jistoty (navazující program Na vlastních nohou). 

Taky jsem si ráda popovídala. Jinak tady moc kamarády nemám, takže neprobírám, co mě trápí nebo tak. Bylo to příjemný a cejtila jsem se po našem telefonu fakt dobře a nejvíc mě potěšilo, že i po takové době vím, že je někdo venku, kdo si na mě udělá čas a zajímá se, jak se mám. – Magda, 21 let, klientka programu Na vlastních nohou v občasném kontaktu

Naši nabídku jsme postupně rozšířili o tři sociální byty, kde nabízíme cenově výhodné bydlení našim klientům, potravinovou pomoc a materiální pomoc, drobnou finanční pomoc v nouzi prostřednictvím našeho sociálního fondu aj. Příběhy našich klientů naleznete níže.

Jak sbírka pomůže? 

Jsme financování převážně z veřejných zdrojů (dotace, granty aj.). Nutnost jejich každoročního znovuzískávání a zejména to, že ne všechny naše aktivity se do dotačních programů „vejdou“, nás směřuje k stále větší spolupráci s nadacemi, firmami a individuálními dárci, což nám umožňuje více přizpůsobovat pomoc aktuálním potřebám našich mladých klientů.

Nyní jsme se dostali do fáze, kdy vás prostřednictvím této sbírky žádáme o podporu. Abychom mladým lidem, kteří to v životě neměli jednoduché, mohli dále zprostředkovávat adekvatní pomoc! Každá koruna se počítá, mockrát vám děkujeme!

Příběh Fandy

Spolupracujeme s milým mladým mužem, říkejme mu třeba Fanda. Od svého dětství vyrůstal v pěstounské rodině, odkud se v 15 letech musel kvůli výchovným problémům přesunout do výchovného ústavu. V životě Fandy to šlo nahoru a dolů. Prošel si drogovou závislostí a psychickými obtížemi...

Díky pomoci odborníků, jejichž podporu Fanda přijal, se však dokázal se vším vypořádat. Ohromným úspěchem také bylo, že dokázal i přes těžkou pandemickou dobu COVID-19 vystudovat učiliště. Podařilo se nám najít návazné bydlení po odchodu z výchovného ústavu a Fanda si bez časové prodlevy sehnal práci, do které ihned nastoupil. Stal se z něho pracovitý, pečlivý, přemýšlivý a zodpovědný muž, ze kterého máme obrovskou radost!

Další příběhy našich mladých si neváhejte přečíst v našich každoročních Bulletinech.

Děkujeme vám za podporu, Centrum Don Bosco

Sbírku již podpořilo 3 dárců

10 000 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

300 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci