Podpořme rodinu zesnulého Petera!

Příbram, Klatovy / Sbírku organizuje Tomáš Procházka

{}

Podpořme rodinu zesnulého Petera!

0 %

Vybráno 31 940 Kč z 150 000 Kč
Zbývá 27 dnů
Sbírka byla ukončena 18. srpna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Peter a Božena Juricovi spolu s dcerou a nejmladším, školou povinným synem Danielem, přišli k nám do sboru Církve československé husitské v Klatovech v zimě roku 2021, jako věřící, původem ze Slovenska, z Košického kraje.

Jejich finanční a bytová situace byla značně trýznivá.

Invalidní důchod paní Juricové ze Slovenska jako jediný její příjem je v přepočtu cca 2 500 Kč. Starobní důchod ze Slovenska pan Jurica začal pobírat až od podzimu 2022, v přepočtu cca 7 000 Kč. Nárokované české důchody jim nebyly českými úřady přiznány.

Dokud měl pan Jurica práci v nemocnici, mohla rodina bydlet v nájemním bytě a jakžtakž fungovat. Ze zdravotních důvodů musel ale práci v nemocnici v létě 2022 ukončit.

Když zůstala rodina odkázána jen na výplatu slovenské sociální pojišťovny, nemohla už ani platit synovi náklady na studium a ten musel předčasně ukončit střední školu. Rodina se propadla pod hranici chudoby a nebyla schopna platit nájemné. Musela se přestěhovat za starším synem do Příbrami, který je ze své výplaty nájemního zedníka v omezené míře podporoval.

Pan Jurica se snažil, co mu síly stačily, shánět státní i jinou finanční podporu, ale kromě občasných povinných dávek ve formě potravinových poukázek se nedomohl ničeho. 

Naše farnost proto v nejexponovanější době pořádala sbírky mezi věřícími a podporovala rodinu potravinovou pomocí.

Počátkem dubna 2024 cestou autobusem do Prahy na úřady pan Jurica zkolaboval a pár dní na to zemřel v Nemocnici na Homolce na mozkovou příhodu a vyčerpání.

Jak sbírka pomůže?

Finanční situace rodiny byla tak zoufalá, že nemohla ani zaplatit pohřební službu. Proto se naše farnost rozhodla pohřeb potřebné rodině financovat a sloužit pohřební obřady bez nároku na honorář.

Rodinná tragédie nyní vyvrcholila naprostou bezradností nad budoucností vdovy a jejího nejmladšího syna, který zůstal nezaopatřený.

Oba jeho sourozenci, kteří již pracují, jim finančně pomáhají podle svých možností, ale nestačí to. Proto jsem se rozhodl požádat Znesnáze o pomoc.

Cílem této sbírky je umožnit nejmladšímu synovi Danielovi dostudovat střední školu, aby byl schopen se uplatnit na trhu práce, a dále pomoci zaplatit rodině dluhy na nájemném a energiích a zajistit počáteční finance na udržitelné bydlení, a tak pomoci překonat vdově a její rodině nejtěžší období života.

Děkujeme!

Nesme břemena jedni druhých.

19. 07. 2024

První polovinu času na sbírku máme za sebou. Rodina Petra Jurici nadále zůstává v těžké situaci. Prosím, pomozte ještě. Farář Tomáš Procházka

Poděkování

27. 06. 2024

Dovolte nám, abychom vám upřímně poděkovali za vaši ochotu a pochopení, které jste projevili poskytnutím darů.
Tento projekt by nebylo možné provést bez pomoci lidí, jako jste Vy. Vážíme si Vás jako lidí s velkým srdcem.  

Ne každý člověk to pochopí, podpoří a proto jste výjimeční.

Děkujeme

S pozdravem Juricová Mariana

Partneři sbírky 1

3190

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 3190. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

Sbírku již podpořilo 23 dárců

500 Kč — Anonymní dárce před 14 hodinami

777 Kč — Anonymní dárce včera

„QR platby 15.-21.7.2024“
3 000 Kč — Vašin Samuel včera

„Bůh vám žehnej“
1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 dny

2 000 Kč — Anonymní dárce před 3 dny

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 dny

„Ať vám Pán žehná. Hodně sil.“
252 Kč — Amaya před 4 dny

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 dny

777 Kč — Anonymní dárce před 4 dny

252 Kč — Anonymní dárce před 4 dny