„Janáčkova opera“ díky vám znovu ožívá v kronice prof. Věžníka

Brno / Sbírku organizuje Věra Bakalová

{}

„Janáčkova opera“ díky vám znovu ožívá v kronice prof. Věžníka

0 %

Vybráno 31 150 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -680 dnů
Sbírka byla ukončena 09. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Podpořme společně vydání publikace o historii operního umění a brněnské opery. Věříme, že se kronika s názvem „Zpívali v Brně“ od profesora Václava Věžníka, který mapuje dějiny významné české kulturní instituce, dočká vydání navazujících dvou dílů.

Brněnští umělci již žádali město i kraj, aby byla tato dvoudílná kronika vydána, ale dosud se nenašla žádná instituce, která by se tohoto úkolu ujala. Již 3 roky marně čeká tisk tohoto kulturního dědictví na dotaci, která by mohla zajistit jeho vydání. Pomozte prosím svým příspěvkem zachovat kus naší kulturní historie.

První díl zachycuje historii brněnské opery v letech 1945 – 1965. Druhý díl v letech 1965 - 1990. Zmíněná éra v letech 1945 – 1990 byla zlatým věkem pro dílo Leoše Janáčka. Kronika zachycuje dílo jak Leoše Janáčka, tak i Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka po celé Evropě. Ztvárněním Mozartova Don Giovanni vede až do Japonska.

Součástí kroniky jsou historické fotografie, hudební ukázky pěvců a v druhém dílu i záznamy významných inscenací Janáčkových oper i inscenací světového repertoáru. Kniha je doplněna o výpovědi umělců, kteří v té době v opeře účinkovali. Mezi ty nejvýznamnější patří sopranistka Libuše Domanínská, Květa Belanová, Hana Janků, tenoristé Vilém Přibyl, Jiří Olejníček, barytonisté René Tuček a Jaroslav Souček a basisté Rudolf Asmus, Zdeněk Kroupa a Richard Novák. Toto je jen pár jmen, ale kniha sama dokazuje, kolik významných pěvců, dirigentů a režisérů vytvořilo tuto mimořádnou éru velké umělecké kvality. Součástí jsou i vzpomínky sólistů na uměleckou atmosféru tohoto významného období. Bohužel mnoho z nich se již vydání knih nedočkalo!

Patronem této sbírky pro vydání Zpívali v Brně je světoznámý operní pěvec pan Peter Dvorský. Dále pan dirigent Jan Štych – dlouholetý dirigent Janáčkovy opery v Brně i dirigent Národního divadla v Praze a neméně významný dirigent pan Jan Zbavitel.

Autorem publikace je operní režisér, profesor Václav Věžník, který zrežíroval více než 200 oper Leoše Janáčka, a stal jednou z nejvýznamnějších osobností české operní režie druhé poloviny 20. století. Touto kronikou splnil svůj slib Otakaru Zítkovi, který jej pověřil, aby udržoval brněnskou inscenační tradici. Historii dění za svého působení pak zaznamenal v této kronice, která je velkým kulturním bohatstvím, které publikací knihy nechceme nechat zapomenout.

Předcházející dvě knihy, první dva díly kroniky z let 1884 – 1945, vydalo nakladatelství JAMU, kde byl prof. Věžník pedagogem operní režie. JAMU však nemá pro vydání obou nových knih finanční prostředky, proto se obracíme na Vás s důvěrou, že se nám sbírkou podaří tyto prostředky získat. Dvě nové, dosud nevydané knihy, jsou z historického hlediska pro brněnskou Janáčkovu operu ještě důležitější, protože hlavně sledují premiéry Janáčkových oper doma i v zahraničí!

Spojme se a nedovolme, aby byla tato dědictví naší národní kultury zapomenuta.

Se srdečnými díky a pozdravy prof. Václav Věžník

Partneři sbírky 3

Peter Dvorský

Partnerem sbírky je Peter Dvorský, světoznámý operní pěvec, stálý host operní scény Vídeňské státní opery

Jan Štych

Partnerem sbírky je Jan Štych, dlouholetý dirigent Janáčkovy opery v Brně  i  Národního divadla Praha

Jan Zbavitel

Partnerem sbírky je Jan Zbavitel, dlouholetý dirigent Janáčkovi opery v Brně, profesor JAMU Brno

 

Sbírku již podpořilo 8 dárců

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

3 000 Kč — Eva a Bojidar Nikolov před 2 lety

3 000 Kč — HOFFMANNOVÁ ALICE před 2 lety

3 000 Kč — RNDr.Králík Jan,CSc. před 2 lety

5 000 Kč — Jan Štych před 2 lety

777 Kč — Marína Hrozinová před 2 lety

10 000 Kč — Pavlína Bártová před 2 lety

6 000 Kč — Věra Bakalová před 2 lety