Jak zachránit vzdělávání v SMŠ Vilík?

Děčín / Sbírku organizuje Speciální MŠ Vilík

{}

Jak zachránit vzdělávání v SMŠ Vilík?

0 %

Vybráno 6 300 Kč z 400 000 Kč
Zbývá -1482 dnů
Sbírka byla ukončena 26. května 2020

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Mateřská škola Vilík zajišťuje bezpečné vzdělávání pro handicapované děti. Jedná se o speciální školku v Děčíně, která pomáhá rodinám dětí s autismem, s mentálním postižením, se sluchovým postižením… a tím výčet nekončí. Nyní žádá veřejnost o finanční podporu, která je momentálně jedinou šancí, jak zabránit jejímu uzavření.

Po celou dobu fungování neměla škola žádný finanční problém. Rozpočet školy byl vždy sestaven dle stupně postižení daného dítěte a posudků vydaných speciálně pedagogickými centry. Na základě těchto posudků škola věděla, kolik asistentů pedagogů je nutné zajistit pro děti na celý školní rok tak, aby byla zvýšena jejich bezpečnost, děti mohly chodit ven a účastnit se akcí, které pro ně škola připravuje, a jiných aktivit spojených se speciálním vzděláváním.

Bez jakéhokoliv předchozího upozornění MŠMT koncem ledna 2020 předložilo novou reformu financování soukromého školství, ze kterého vyplývá, že veškerá opatření, která byla nastavena pro celý školní rok 2019/2020, se ruší v polovině školního roku. Tento verdikt je pro naši školu likvidační.

Škole se tak snížil rozpočet o 400 000 korun, bez kterých nelze zabezpečit speciální vzdělání. Škola musela v únoru 2020 snížit úvazky všem zaměstnancům.

Rodiče dětí za vzdělávání v naší škole hradí 1 700 Kč za měsíc. Škola má povolený limit vzdělávat 6 dětí, příjem školy činí za měsíc 10 200 Kč. V současné době máme o jednoho žáka více (doplňkové dítě), který dochází do školy v případě, že je některý žák dlouhodobě nemocný. Celkový příjem je s doplňkovým žákem 11 900 Kč měsíčně. Z uvedeného příjmu není možné asistenta pedagoga hradit.

Další příjmem školy je normativ, který určuje právě MŠMT. Z nové reformy se hradí jeden učitel a asistent pedagoga se sníženým úvazkem, poměrná část jde na chod školy.

Tímto chceme požádat veřejnost o finanční podporu v rámci veřejné sbírky, která by měla zabránit uzavření soukromé školy.

Sbírka bude použitá na činnost uvedenou v §1 odst.2 zákona č. 306/1999 sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školském zařízením, a to zejména na mzdy pedagogických pracovníků včetně provozních výdajů spojené se vzděláváním.

Všem srdečně děkujeme za případnou podporu a bezpečné vzdělávání hendikepovaných dětí.

SMŠ Vilík

O školce

Speciální MŠ Vilík je nestátní předškolní zařízení, které je od roku 2015 zapsáno v rejstříku škol. Po celou dobu se věnuje dětem s různým druhem postižení. V současné době vzděláváme děti s autistickým spektrem s kombinací mentálního postižení, se sluchovým postižením s kombinací zrakového a mentálního postižení, s poruchou chování, poruchou termoregulace s genetickou vadou a jiného zdravotního postižení.

Sbírku již podpořilo 12 dárců

200 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

„Držím palce ať je školka stále v provozu a děti mají šanci se zapojit do kolektivu a zpříjemnit si trošku svůj nelehký úděl.“
1 000 Kč — Vlaďka před 4 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

400 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety