Doplatek psychorehabilitačního pobytu pro 2letého Lukáška

České Budějovice / Sbírku organizuje Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

{}
0 %

Doplatek psychorehabilitačního pobytu pro 2letého Lukáška

Vybráno 3 352 Kč z 3 100 Kč
Zbývá -182 dnů
108 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 29. září 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Brzy 2letý Lukášek začal využívat službu rané péče v Centru ARPIDA v květnu tohoto roku. Jeho rodina se na nás obrátila z důvodu Lukáškova centrálního hypotonického syndromu a celkového opoždění v jeho psychomotorickém vývoji.

Součástí služeb rané péče je i organizování psychorehabilitačního pobytu pro „naše“ rodiny a tuto nabídku nyní dostala i Lukáškova rodina.

Součástí pobytu jsou terapie pro děti – fyzioterapie, logopedie, muzikoterapie, canisterapie, ale i společný program jako hry, táborák a psychohygiena pro rodiče v podobě skupinového sezení s dvěma psychology s možností individuální konzultace a nemálo důležitá možnost sdílení zkušeností s ostatními rodiči.

Náklady s tímto pobytem spojené jsou ale pro rodinu v tuto chvíli příliš vysoké. Dotovaná cena pro 2 dospělé a dítě do 3 let je 6 900 Kč. Lukáškovi rodiče jsou připraveni zaplatit 3 900 Kč a zbývající 3 000 Kč pro ně potřebuje vybrat od vás!

Prosím, pomozte malému Lukáškovi, aby mohl s rodiči potřebný pobyt absolvovat.

Velký dík všem dárcům!

19. 10. 2022

"Moc děkujeme všem štědrým dárcům za finanční podporu, díky níž, jsme se s naším synem Lukáškem mohli o víkendu zúčastnit podzimního pobytu s Ranou péčí centra ARPIDA. Celý pobyt byl přínosem pro celou naši rodinu a moc jsme si to všichni užili." 

Sbírku již podpořilo 4 dárců

252 Kč — Anonymní dárce před 6 měsíci

2 475 Kč — Anonymní dárce před 6 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 6 měsíci

252 Kč — Anonymní dárce před 6 měsíci