Barevný svět bojuje za zachování pracovních míst pro lidi s mentálním postižením

Třebíč / Sbírku organizuje Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Barevný svět bojuje za zachování pracovních míst pro lidi s mentálním postižením

0 %

Vybráno 200 709 Kč z 200 000 Kč
Zbývá -876 dnů
Sbírka byla ukončena 22. ledna 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. je organizace s 16letou historií. Poskytujeme tři sociální služby pro handicapované (denní stacionář, sociální rehabilitaci v Jaroměřicích nad Rokytnou a chráněné bydlení v Hrotovicích a Třebíči). Nad rámec těchto aktivit také vytváříme chráněná pracovní místa. Provozujeme dvě chráněné kavárny a chráněnou dílnu, kde v současné době zaměstnáváme dvacet osob se zdravotním postižením, které pracují s podporou pěti pracovních asistentů. Doba covidová zde však zanechala šrám, který může být pro udržení celého rozsahu našich služeb nezvratný.

Rozhodnutím úřadu práce jsme byli postaveni před problém, kdy jsme od poloviny letošního roku přišli o dotace na částečnou úhradu mezd našich zaměstnanců s postižením a jejich asistentů.

Výpadek dotace ze strany úřadu práce činí 1 200 000 Kč, které nám nyní chybí, abychom mohli pracovní místa pro naše zaměstnance s mentálním postižením zachovat.

Co se stalo?

V loňském roce na podzim jsme čelili tomu, že spousta našich zaměstnanců opakovaně padala do karantén a izolací. Naše kavárny byly z důvodu nařízení vlády zavřené a nebylo úplně jasné, jakým způsobem bychom měli vykazovat podklady pro úřad práce, který spolufinancoval mzdy zaměstnanců se zdravotním postižením. Vzhledem k těmto nejasnostem jsme se pak následně dostali do situace, kdy jsme museli mzdu části zaměstnanců dorovnat doplatkem. Protože se jednalo o malé částky, vyplatili jsme v hotovosti. Bohužel, úřad práce toto naše jednání posoudil jako chybné, protože dle zákona se má 80 procent mezd zaměstnanců se zdravotním postižením vyplácet bezhotovostně.

Argumentovali jsme tím, že částka doplatku v hotovosti za období od října do prosince roku 2020 činila celkem 27 950 Kč z celkového objemu obdržených dotací za rok 2020 ve výši 2 359 742 Kč, což činí pouhé jedno procento z celkové částky. I přes skutečnost, že podstatná část mzdy byla těmto konkrétním zaměstnancům vyplacena bezhotovostně, vyhodnotil Úřad práce toto jako porušení podmínek daných zákonem, neboť dle své interní metodiky neposuzuje objem vyplácených peněz, ale pouze počet jednotlivých zaměstnanců, kteří dostali plat vyplacený v hotovosti.

Veškeré síly proto již více než čtvrtroku intenzivně soustředíme do nejrůznějších fundraisingových aktivit. Oslovujeme také firemní a individuální dárce. Z úsporných důvodů jsme museli od 1. 9. 2021 přerušit provoz chráněné kavárny v Hrotovicích a místní zaměstnance převést na jinou práci. Veškeré tyto aktivity podnikáme s cílem celou situaci ustát a nenechat padnou to, co jsme mnoho let budovali a co dává mnohým z našich zaměstnanců životní smysl.

Upřímně děkujeme všem, kteří se rozhodnou nás podpořit.

Děkujeme

27. 01. 2022

Vážení dárci,

upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do sbírky na zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením. Moc si Vaší přízně a důvěry vážíme!

Úřední šiml bývá občas zdlouhavý, a tak i my stále ještě čekáme na vyhodnocení naší žádosti o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Proto je pro nás Vaše pomoc tak důležitá.

Díky Vám budeme moci pokrýt náklady na mzdy našich zaměstnanců s mentálním postižením a jejich pracovních asistentů za měsíc leden a částečně i únor.

I nadále budeme bojovat za práci pro naše zaměstnance s postižením. A právě Vaše podpora je to, co nám dává sílu vytrvat a nevzdávat se. To, jak se nám daří, můžete i nadále sledovat na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Naše velké poděkování patří i Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka a všem lidem, kteří jsou jeho součástí. Dělají dobrou a záslužnou práci.

Srdečné díky Vám všem!

S úctou

zaměstnanci Denního centra Barevný svět, o.p.s.

Děkujeme z celého srdce

24. 12. 2021

Vážení a milí přátelé Barevného světa,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a podporu v tomto roce, který byl pro nás náročnější než mnohé jiné. Velmi si vážíme Vaší důvěry a štědrosti, která nám pomohla vše ustát a udržet pracovní místa pro naše zaměstnance s mentálním postižením. Vaše ochota a zájem pro nás byla obrovským hnacím motorem a závazkem pro to, abychom se nevzdávali bez boje.

Tento rok jsme i díky Vám zvládli! V lednu příštího roku budeme Úřad práce znovu žádat o uznání za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu a následně i o dotaci na vytváření chráněných pracovních míst pro zaměstnance s postižením. Pevně věříme a doufáme, že naše žádost bude posouzena kladně, abychom se tak mohli opět v klidu a bez starostí naplno věnovat naší práci – podpoře lidí s mentálním postižením v maximálním naplnění jejich potenciálu.

Přestože jsme dosáhli našeho cíle, naši sbírku necháváme prozatím otevřenou. Každá koruna navíc nám pomůže s úhradou mezd pro naše zaměstnance s mentálním postižením za měsíc leden. Nedávno jsme se totiž na Úřadu práce dozvěděli, že i když si zažádáme hned na začátku nového roku, naše žádost bude vyřízena nejdříve v únoru, což pro nás znamená další měsíc bez dotace, kdy budeme muset mzdy našich zaměstnanců se zdravotním postižením ještě pokrýt z našich zdrojů. Ale věříme, že to i s Vaší podporou, kterou jste nám zde projevili, zvládneme.

Vážení a milí, ještě jednou Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a radost, kterou jste doposud přinášeli nám, ať se Vám v novém roce mohonásobně vrací.

Děkujeme Vám!

Děkujeme

22. 12. 2021

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši podporu v letošním, pro nás obzvlášť náročném roce. Již jsme téměř v cíli :). Velmi si vážíme Vaší štědrosti, která nám pomůže zachovat chráněná pracovní místa pro naše zaměstnance s mentálním postižením. Dojalo nás, že se našlo tolik ochotných a chápavých lidí, kteří nejsou lhostejní k potřebám lidí se zdravotním postižením.

Klidné svátky vánoční a do nového roku hodně štěstí, spoustu úspěchů a především pevné zdraví.

Kolektiv klientů a pracovníků Denního centra Barevný svět, o.p.s.

Partneři sbírky 2

Karel JANEČEK

Patronem této sbírky je Karel Janeček, který násobí příspěvky zlatým řezem.

Dana Drábová

Patronem sbírky je Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Sbírku již podpořilo 49 dárců

Sbírku již podpořil Karel JANEČEK částkou 63 504 Kč.

Karel JANEČEK každý příspěvek navyšuje poměrem zlatého řezu, až do celkové hodnoty podpory 63 504 Kč.

„Vážíme si Vaší práce pro Barevný svět. Děkujeme “
10 000 Kč — AS Chemie, s.r.o. před 2 lety

„Toto je částka, která byla vybraná na adventních večerech na dvorečku hotelu a restaurace Kocour:-) “
3 825 Kč — restaurace kocour - jsimlsnej s.r.o. před 2 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

10 000 Kč — Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice nad Rokytnou před 2 lety

„Prosíme o vystavení darovací smlouvy.“
50 000 Kč — ALFA IN a.s. před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

153 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„na fošénky“
6 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

100 Kč — Anonymní dárce před 3 lety