POTVRZENÍ O DARU

Jak využít potvrzení o daru?

Daň z příjmů za rok 2022 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně!

Fyzické osoby
podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020, 2021 a 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby
podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně.