efektivní CSR

Jak připravit efektivní CSR projekt, který prospěje firemní kultuře a bude mít i reálné dopady?

Do oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) není nutní nalít miliony ročně, ale klidně jen dobře promyslet několik menších projektů v řádu desítek tisíc korun, které přinesou po všech stránkách větší efekt.

CSR se dá firmám ušít na míru, aby dané aktivity přinášely radost zaměstnancům

Správně naměrovaná pomoc má i pozitivní efekt na firemní kulturu. Jde o něco, na co se zaměstnanci těší, a jako manažer jim dáváte dlouhodobou alternativu, aby nevyhořeli.

Stává se, že i společnosti, které jdou do CSR kvůli reklamě a PR, zjišťují, že jsou marketingové přínosy ve výsledku třeba až na posledním místě – protože zajímavější je, že tyto aktivity firmu vnitřně ozdraví. Pomáhat je přirozené, všichni to v sobě máme.

Daň z příjmů za rok 2020 a 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně!

znesnáze21 nabízí prostor, kde se může firma zapojit do pomoci hned několika způsoby

ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA

V rámci takové akce můžete podpořit kolegu v životních nesnázích, lokální příběh či neziskovku, anebo se věnovat jedné sociální skupině, jako jsou samoživitelky či senioři.

Sbírku s námi založíte během několika desítek minut. Bude mít váš brand, dárce dostane potvrzení o daru a my zajistíme, aby byl dar využit účelně a v souladu se zákonem o veřejných sbírkách.

Zaměstnance můžete motivovat například tím, že každý jejich příspěvek znásobíte. Ke každé stokoruně od kolegy přidá vedení jednou tolik. 

PARTNER SBÍRKY

Pokud vás zaujal konkrétní příběh, a chtěli byste ho podpořit, rádi vás uvedeme jako partnera přímo na sbírce. Pomoc je dobré vnímat nejen jako možnost ke zviditelnění, ale jako způsob motivace dalších dárců a firem.

CHARITATIVNÍ AKCE

znesnáze21 je nástroj, který můžete snadno zapojit do dobročinných akcí, jako jsou (teď především online) benefiční koncerty, turnaje či konference. Vytvoříme vám vlastní sbírku, kde se můžete odprezentovat vy i vaši partneři. My se postaráme o administrativu, jako je potvrzení o daru, a především dohlédneme na účelné vynaložení darů.

#12 z Dvanáctera pro CSR. Nabízejte efektivní pomoci

#12 z Dvanáctera pro CSR. Nabízejte efektivní pomoci

Znáte americký film Pošli to dál? Chlapec se v něm rozhodne v rámci školního projektu pomoct třem lidem. Ne 20 nebo 50, přesto se ale jeho idea začne šířit dál a povědomí o ní také. Do pohybu se dá celý řetězec pomoci. Podobný princip považujeme za velmi důležitý i pro efektivní CSR.

#11 z dvanáctera pro lepší CSR.  Podělte se o to, že pomáháte

#11 z dvanáctera pro lepší CSR. Podělte se o to, že pomáháte

Podělte se o své charitativní snažení a úspěchy. A hned si vyjasněme, že to není žádné vychloubání. Když budete sdílet, že pomáháte konkrétnímu projektu, přispějete k jeho propagaci i důvěryhodnosti.

DVANÁCTERO

1) Ujasněte si, co chcete
Mějte jasný cíl, čeho má CSR projekt dosáhnout.

2) Spojte se s profíky
Zavedené neziskové organizace vám rády pomohou.

3) Ověřujte si příjemce pomoci
Zjistěte, zda je pomoc skutečně účelná a potřebná.

4) Peníze nejsou všechno
Promyšlený projekt s malým rozpočtem může být efektivnější než „utracené“ miliony.

5) Ohlídejte si právní a daňové aspekty
I na dary se vztahuje daňová povinnost.

6) Inovujte
Vystupte ze zažitých modelů.

7) Zapojte zaměstnance
Posílíte firemní kulturu i prevenci vyhoření.

8) Podpořte aktivity jako vedení
Podpora managmentu zvýší akceptaci projektu napříč společností.

9) Zapojte veřejnost
Znásobíte efekt pomoci.

10) Využijte dlouhodobý efekt
Rozprostřete projekt v čase.

11) Podělte se o to, že pomáháte
Sdílejte úspěchy podpořených projektů.

12) Nabízejte efektivní pomoc
Koncipujte projekt tak, aby měla charita reálný dopad.