#12 z Dvanáctera pro CSR. Nabízejte efektivní pomoci


Znáte americký film Pošli to dál? Chlapec se v něm rozhodne v rámci školního projektu pomoct třem lidem. Ne 20 nebo 50, přesto se ale jeho idea začne šířit dál a povědomí o ní také. Do pohybu se dá celý řetězec pomoci. Podobný princip považujeme za velmi důležitý i pro efektivní CSR.

Myslete na to, aby vaše pomoc měla reálný dopad. Je vždy lepší podpořit menší počet projektů s adekvátním objemem pomoci (časové, finanční), která hmatatelně zlepší situaci příjemce, než podpořit velké množství projektů s nízkým objemem pomoci. Máte pak velkou šanci věci reálně změnit k lepšímu.


Potřebujete-li strhnout v rámci vaší charitativní aktivity i ostatní, ať už jde o kolegy, nebo veřejnost, vybírejte co nejkonkrétněji. Je ověřené, že lidé spíše pomohou jednomu konkrétnímu člověku než například celé oblasti. Jsme uzpůsobení tak, že cítíme s lidmi, ne s abstraktními principy. Zároveň se nezapomínejte poradit s partnerskou neziskovou organizací a ověřte si, zda vaše úsilí a pomoc budou v konkrétních případech skutečně účelné.

#poslitodal