Sytý hladovému věří! Kontejner na potraviny pro lidi v nouzi

Domažlice, Plzeňský kraj / Sbírku organizuje Diecézní charita Plzeň

{}

Sytý hladovému věří! Kontejner na potraviny pro lidi v nouzi

0 %

Vybráno 55 483 Kč z 200 000 Kč
Zbývá -1115 dnů
Sbírka byla ukončena 31. března 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Diecézní charita Plzeň pomáhá formou potravinových výdejů samoživitelům, zdravotně postiženým i psychiatrickým pacientům, lidem ve složité životní situaci i těm bez domova. Spolupracuje s Potravinovou bankou Plzeň na distribuci jídla lidem v nouzi v několika okresech Plzeňského kraje. Aby mohla rozšířit potravinovou pomoc na Domažlicku, hlásí se o vaši podporu! Ke správnému uskladnění jídla pro chudé v dostatečném množství potřebuje nový kontejner.

Výdejem potravinové pomoci je možné nejen ulehčit od materiálního strádání, ale jde i o účinnou motivaci, jak aktivně spolupracovat na zlepšení či vyřešení problémů, které jsou příčinami života na okraji společnosti. Potravinová pomoc může například významně pomoci v situaci, kdy je rodina či jednotlivec v dluhové pasti a ušetřené peníze tak mohou být využity ve prospěch splátek dluhů.

Sbírka je určena na nákup kontejneru pro uskladnění a výdej potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele na Domažlicku. Právě tam akutně potřebují sklad na výdej potravin.

Kontejnery se osvědčily jako nejlevnější a zároveň funkční řešení již v Chebu, Plzni, Karlových Varech, Klatovech a dalších městech.

Cílová částka sbírky je 200 000 Kč, z toho cena kontejneru činí 185 000 Kč. Zbylé finanční prostředky budou využity na přípravu zpevněné plochy a umístění kontejneru k Azylovému domu v Domažlicích.

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň je nestátní nezisková organizace, zastřešená Charitou Česká republika. Posláním organizace je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje, sama provozuje 26 sociálních služeb a charitativních projektů a podílí se na organizaci činnosti farních, oblastních a městských charit.

Kromě poskytování služeb, jako jsou například azylové domy, poradny, pečovatelské služby či sociálně terapeutické dílny, je důležitou činností Charity také potravinová pomoc pro obyvatele s velmi omezenými příjmy.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

13. 04. 2021

Děkujeme, že se podařilo vybat podstatnou část na nákup kontejneru, ve kterém budeme skladovat a distribuovat potraviny pro nejchudší lidi na Dommažlicku. Dokázali jsme spolu popřít staré pořekadlo. Mezi námi jsou i sytí, kteří hladovým věří a to nám dává naději, že náš svět může být krásnější!

Partneři sbírky 3

Milionář mezi námi

Sbírka je součástí pořadu Milionář mezi námi.

Karel Janeček - MILIONÁŘ

Patronem sbírky je matematik Karel Janeček.

FTV Prima a Prima Svět

Organizátorem sbírky je skupina Prima a komunitní projekt Prima SVĚT.

Sbírku již podpořilo 30 dárců

„každý kousek podpory pomáhá “
2 112 Kč — Jiří Lodr před 3 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

50 Kč — Jan Kalač před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

10 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

20 000 Kč — Livesport s.r.o. před 3 lety

„<3“
2 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

2 000 Kč — S+I+T+D před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety