Pro Lucinku, které agresivní rakovina vzala maminku

Mladá Boleslav / Sbírku organizuje Zuzana Kolářová

{}

Pro Lucinku, které agresivní rakovina vzala maminku

0 %

Vybráno 256 294 Kč z 250 000 Kč
Zbývá -1002 dnů
Sbírka byla ukončena 17. října 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Iveta pocházela ze Sázavy, studovala v Pardubicích, za prací jezdila do Prahy a žila v Mladé Boleslavi. V dubnu 2020 se jí a jejímu manželovi Honzovi narodila krásná dcera Lucinka.

Iveta bohužel onemocněla vzácným typem agresivní rakoviny a v srpnu 2021 zhoubné nemoci podlehla, nebylo jí ještě ani 35 let.

Vybrané peníze jsou pro Lucku, aby měla co nejhezčí dětství i bez maminky. Finance pomohou s úhradou kroužků, zafinancují hlídání a další výdaje spojené s výchovou. Část poputuje na spoření. Každá koruna uleví tátovi Honzovi, aby mohl být dceři co nejvíce k dispozici.

Ačkoliv víme, že peníze Lucince maminku nenahradí, mohou jí zajistit vše potřebné, co bude do života potřebovat. Jedno z posledních Ivetiných přání bylo, abychom v tom Honzu s Luckou nenechali samotné, a tak jsme se rozhodly založit pro ně sbírku na lepší život.

Tatínek Lucky je velmi statečný muž, který je odhodlaný vše zvládnout sám. Určitě mu ale pomůže, když bude vědět, že na to všechno není sám. Za všechny penízky pro ně předem děkujeme.

Kamarádky ze studií

O Ivetině nemoci

Iveta vždy dbala na prevenci, absolvovala všechna vyšetření před porodem i po něm, avšak na konci června roku 2020 se začala potýkat s bolestmi v horní části břicha, k nimž se od konce září přidaly bolesti v bedrech. Několikrát navštívila svého obvodního lékaře, její bolesti byly ale spojovány s poporodním stavem.

Vlivem těchto okolností a vzhledem k epidemiologické situaci (covid-19), kdy bylo kvůli omezení péče na nejzávažnější případy složité nechat se řádně vyšetřit, se její bolesti a stížnosti de facto „upozadily“. Až na konci listopadu 2020 se jí zničehonic objevila nepohyblivá bulka na krku, která byla okamžitě vzata na operaci, aby byla dále odoperována a tkáň vyšetřena patologem.

Den před Vánocemi 2020 proběhla magnetická rezonance a začátkem ledna 2021 vyšetření PET/CT. Obě vyšetření odhalily u Ivety masivní postižení lymfatických uzlin, jater a kostí, včetně zvýšené akumulace kontrastní látky v dalších oblastech těla a co je nejsmutnější, bez určení primárního nádoru.

CITACE Iveta byla začátkem února 2021 umístěna na onkologii v jedné nemocnici v ČR a druhý den jí byla sdělena informace, že její postižení se již nikdy nepodaří vyléčit, a bude tedy odborně řečeno v režimu paliativní léčby, kdy jí bude podávána chemoterapie s pokusem zmírnit klinický stav.

Ačkoliv se Iveta rvala jako lvice a chtěla tu pro svoji dceru a manžela zůstat co nejdéle, 6. srpna 2021 zhoubné nemoci podlehla.

 

Poděkování tatínka malé Lucky a organizátorky sbírky

26. 10. 2021

 Vážení dárci,

rádi bychom Vám všem ze srdce poděkovali za Vaše finanční příspěvky pro malou, dnes jeden a půl letou Lucinku, které zákeřná rakovina vzala maminku Ivetu. Chtěli bychom rovněž touto cestou poděkovat lidem ze Znesnaze21, i samotné platformě, bez níž by sbírka nemohla být realizována.

Všem, kteří přispěli, jsme vděčni za jejich pomoc a projevenou podporu, která nás překvapila a které si nesmírně vážíme. Bylo Vás skutečně mnoho a Vaše podpora nám ukázala, jak velká solidarita se dokáže mezi Vámi najít a od srdce projevit.

Vaše poskytnuté finanční prostředky budou použity na spořící účet malé Lucinky a budou zcela transparentně a smysluplně vynaloženy na školní i mimoškolní aktivity a to již od Lucinčina útlého věku. Dále pro zajištění soustavné péče o Lucinku a případně dalších nákladů spojených s její výchovou a potřebami, které si vyžádá.

Ještě jednou Vám všem velké díky za Vaši pomoc, na kterou my ani malá Lucie nikdy nezapomeneme!

Organizátorka sbírky – Zuzana Kolářová

Otec malé Lucie – Jan Cibulka s nejbližšími

Čtvrt milionu pro Lucku

18. 10. 2021

Přátelé, společně jsme vybrali 256 tisíc. Všem děkujeme. Iveta by byla šťastná.

Zuzka a spol.

Máme 250 tisíc, děkujeme.

08. 10. 2021

Přátelé, kamarádi i všichni ostatní, každý, kdo jste přispěl jakoukoliv částkou. DĚKUJEME VÁM. Je neskutečné, že jsme pro Lucku vybrali spoustu peněz. Sbírka poběží ještě deset dní a je stále možné penízky posílat. Lucinka pak dostane vše co se vybere.

Ještě jednou díky, ta vlna pomoci je krásná.

Sbírku již podpořilo 323 dárců

„Hodně sil ❤️“
1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

55 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„Hodně sil tatínkovi i malé princezně. “
252 Kč — Zdenka před 3 lety

250 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

700 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Eva před 3 lety

5 000 Kč — Věra Hrnčálová před 3 lety

150 Kč — Anonymní dárce před 3 lety