Přispějte ČHV na podporu práv dětí a boj za lidská práva – vaše práva

Česká republika / Sbírku organizuje Český helsinský výbor, z.s.

{}

Přispějte ČHV na podporu práv dětí a boj za lidská práva – vaše práva

0 %

Vybráno 9 750 Kč z 1 990 000 Kč
Zbývá -6 dnů
Sbírka byla ukončena 22. února 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Český helsinský výbor je nezávislá nevládní organizace hájící lidská práva již od roku 1988, vznikl jako přímý pokračovatel Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 

Činností ČHV byla od prvopočátku ochrana lidských práv v tom nejširším možném rozpětí. ČHV vždy spolupracoval s odborníky na konkrétní oblasti specifických skupin (žen, dětí, vězněných osob, Romů, atd.) a garantoval společnosti nezávislý monitoring a odborné zprávy o stavu lidských práv. 

Za tento rok jsme ve velmi omezených podmínkách zvládli obnovit projekt monitoringu práv vězněných osob, a to díky velmi otevřené spolupráci s vězeňskou službou ČR, která nám ukázala svou důvěru a podporu. Na základě tohoto prvního monitoringu jsme vydali Monitorovací zprávu o stavu vězeňství a nyní pracujeme na dlouhém běhu monitoringu v dalších vězeňských komplexech. 

Může se zdát, že není nutné hájit práva vězněných osob. My jsme však přesvědčeni o opaku, protože pouze efektivní a kvalitní prací s vězněnými osobami se sníží riziko recidivy, která je pro celou společnost ohrožující. 

Jsme také před spuštěním projektu Monitoringu práv dětí vězněných rodičů, ten pracuje s vizí změny pravidel pro návštěvy dětí ve věznicích. 

Pravidla se totiž napříč věznicemi liší, a tak dvě děti, které mají každé rodiče v jiné věznici, mají naprosto jiné podmínky pro kontakt – jedno vidí rodiče několikrát do měsíce, druhé jen jednou za měsíc, v jedné věznici si s rodičem dítě při návštěvě může hrát, v jiné se na rodiče dívá a nesmí s ním mít fyzický kontakt. 

To nám nepřijde správné, protože děti by měly být za chyby rodičů trestány. 


Jak sbírka pomůže?

Peníze ze sbírky použijeme na provozní náklady projektů – cestovné do věznic, nebo nemocnic, tvorbu odborných stanovisek a analýz a na práci v odborných komisích a poradních orgánech rady vlády a také na běžný provoz kanceláře. 

V rámci projektu na ochranu práv dětí v nemocnicích se podílíme na systémové změně toho, že některé nemocnice stále nerespektují zákonem daná práva dětí na přítomnost rodiče v nemocnici. 

Například jedna z nemocnic vybírá v současné době poplatek 550 kč/den, za sezení rodiče na židli u postele dítěte. I toto jsme rozhodnuti změnit. 

Píšeme otevřené dopisy, oslovujeme nemocnice a jednáme s ministerstvem zdravotnictví. Také pracujeme s rodiči, protože když oni sami vědí, jaká práva jejich děti mají, je to pro ně nejlepší podpora, jaké se jim může dostat. 

Pracujeme i s tématikou práv žen, například se v současnosti rezonující menstruační chudobou a věnujeme se tématu náhradního mateřství. Bojujeme za zrušení skleněných stropů a podporu work-life balance.

Nedílnou součástí je i podpora menšin a uprchlíků, historicky se ČHV věnoval primárně ochraně práv Romů, dnes se toto téma významně rozšířilo spolu s rostoucí uprchlickou krizí.

Dlouhodobě nám pomáhají hájit lidská práva drobné dary jednotlivých dárců. S tím, jak se naše pole působnosti rozšiřuje, je důležité sehnat více dárců, a proto prostřednictvím této sbírky oslovujeme vás všechny.

Podpořte nás při hájení lidských práv – vašich práv.


 

Partneři sbírky 1

2654

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2654. Nebo využijte tlačítko DAROVAT pro běžný převod, platbu kartou a Apple/Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko darovat.

Sbírku již podpořilo 8 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

1 221 Kč — Alena Maňáková před měsícem

„Za pana doktora Vlka“
777 Kč — Anonymní dárce před měsícem

5 000 Kč — Jan Manak před měsícem

252 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

„Přeji Vám, aby se dílo podařilo:-)“
500 Kč — Libor Podhola před 2 měsíci

500 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

500 Kč — Anonymní dárce před 3 měsíci