Pomozme samoživitelce Ivetě ven ze začarovaného kruhu

Jeseník / Sbírku organizuje Iveta Maďarová

{}

Pomozme samoživitelce Ivetě ven ze začarovaného kruhu

0 %

Vybráno 2 873 Kč z 15 500 Kč
Zbývá -743 dnů
Sbírka byla ukončena 16. května 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jmenuji se Iveta a jsem matkou samoživitelkou. V domácnosti žiji se svými čtyřmi dětmi, z toho dvě nejsou zletilé.

Bydlíme v nájemním bytě, kde v současné době dlužíme na nájemném cca 15 000,- Kč. Na případové konferenci konané na městském úřadě mi bylo naznačeno, že o byt můžeme přijít a nezletilé děti budou muset do ústavní výchovy. Už jen představa, že o děti přijdu, mě velmi tíží…

Důvodem vzniklého dluhu bylo hrazení jiného dluhu vůči úřadu práce a rodinné důvody. V té době se mi vrátila zletilá dcera z ubytovny a potřebovala nakoupit výbavu pro děti.

Doporučení sociálního pracovníka

S klientkou spolupracuji od 7. 9. 2019. V rodině jsme řešili dluhovou situaci, výchovné potíže nezletilých dětí, umístění agresivního druha mimo domácnost a domácí rozpočet. Snažili jsme se také získat sirotčí důchod pro děti po úmrtí druha, bohužel na něj nevznikl nárok.

Klientka byla opatrovníkem vůči svému druhovi, o kterého pečovala, přestože ji léta týral. Také pobírala příspěvek na péči na svého nesvéprávného bratra, který bydlí v protějším bytě. Přestože při vyřizování těchto příspěvků na situaci, že je pečující osobou na druha v domácnosti a bratra mimo domácnost upozornila, Úřad práce po čase začal vymáhat neoprávněně čerpané dávky.

Dluh byl vyčíslen na 36 840,- Kč, nastavené splátky ve výši 5000,- Kč byly pro rodinu likvidující, ale celý dluh se jí podařilo s podporou všech zcela uhradit. Splácení tohoto dluhu však přineslo i to, že rodina přestala hradit nájemné, ještě se zadlužila u jiných věřitelů.

Rodina se snaží svou dluhovou situaci řešit splátkami. Na jiné řešení dluhů nemá dostatečné příjmy. Ty tvoří příspěvek na péči bratra ve výši 12 800,- Kč, 2 x přídavky na děti (celkem 1 760,- Kč) a příspěvek na bydlení ve výši 3 500,- Kč. Výdaje rodiny tvoří náklady spojené s bydlením ve výši 10 000,- Kč (nájemné včetně služeb), na potřebné výdaje spojené s jídlem mnohdy příjmy nestačí.

V současné době je prioritní řešit dluh vůči městu Jeseník, neboť hrozí neprodloužení nájemní smlouvy. Toto by mělo neblahý vývoj na děti.

Sbírku již podpořilo 5 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

748 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

252 Kč — Jana Slivková před 2 lety

500 Kč — Lucie Lípová před 2 lety