Pomozme onkologickému pacientovi postarat se o vnoučata

Slaný / Sbírku organizuje Romodrom o.p.s.

{}

Pomozme onkologickému pacientovi postarat se o vnoučata

0 %

Vybráno 38 484 Kč z 38 000 Kč
Zbývá -267 dnů
Sbírka byla ukončena 04. září 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

58letý pan Janko je onkologický pacient a dědeček dvou vnoučat, která má v péči. Já jsem sociální pracovnice a příběh tohoto snaživého samoživitele mi přirostl natolik k srdci, že jsem se rozhodla pro něj založit sbírku a poprosit vás o pomoc.

Pán je klientem naší služby Sociální rehabilitace ve Slaném. S panem Jankem se snažíme stabilizovat finanční situaci jeho rodiny. Mimo to pomáháme panu Jankovi při komunikaci s Úřadem práce a dalšími institucemi, zdravotními zařízeními a lékaři, poskytujeme podporu ohledně péče o vnoučata a návazných služeb. Po celou dobu naší spolupráce se pan Janko aktivně zajímá o možnosti řešení svých zakázek stanovených v rámci naší sociální služby.

2 roky dozadu mu byla přiznána invalidita III. stupně, ale pro chybějící dobu pojištění bez nároku na výplatu a tím je pan Janko v začarovaném kruhu.

Situaci jsme prověřili a dlužné pojistné činí přibližně 35 tisíc Kč (cca rok chybějícího pojistného), přičemž tato částka by musela být stanovena přesně k předpokládanému datu doplacení pojistného a zároveň by pro její výpočet byla v úvahu vzata i období, po která byl pán v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na doplatek pojistného.

Pracovnice ČSSZ dále uvedla, že přesný výpočet je složitý – případ byl postoupen na ústředí ČSSZ do Prahy a zpracování trvá několik týdnů. Z tohoto důvodu by žádost o tento výpočet byla postoupena až v případě, že by žadatel mohl spolehlivě dlužné pojistné doplatit.

Pan Grundza je kvůli svému dlouhodobému zdravotnímu omezení odkázán na podporu ze strany státu (dávky poskytované Úřadem práce – dávky hmotné nouze, přídavek na dítě a příspěvek na péči). O nalezení práce se přesto prokazatelně pokoušel, např. v Technických službách města Slaný, kde pracoval před nemocí, ale pro svá zdravotní omezení již bohužel tuto práci vykonávat nemůže. Stará se navíc o nezletilou vnučku a vnuka, kterého má svěřeného do péče.

Příjmy ze sociálních dávek pokrývají běžné výdaje rodiny a pro klienta z nich není možné spořit na doplacení chybějícího pojistného.

Prosím, pojďme společně panu Janovi pomoci vystoupit ze začarovaného kruhu.

Sbírku již podpořilo 48 dárců

263 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

427 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

„50kč není mnoho, ale aspoň něco pošlu. “
50 Kč — Pepa před 9 měsíci

777 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

„Hodně sil!“
252 Kč — Lucie před 9 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

„Přeji hodně štěstí a zdraví...“
107 Kč — JenaK před 9 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci