Podpořte rozvoj komunitní školy Cesta s úsměvem

Praha / Sbírku organizuje Halka Kohoutková Bardová

{}

Podpořte rozvoj komunitní školy Cesta s úsměvem

0 %

Vybráno 3 052 Kč z 220 000 Kč
Zbývá -114 dnů
Sbírka byla ukončena 31. března 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsme skupina rodičů, které spojilo přátelství našich dětí.


Před 2 lety jsme neplánovaně během letních prázdnin vybudovali prý za tak krátkou dobu nemožné malou komunitní školu pro naše děti na druhém stupni.

Ač všichni z jiných oborů, ukázali jsme našim dětem, že i když se ocitnou v situaci, kdy nevidí cestu, cesta vždy existuje a ony na ni přijdou. Tak jako jsme na ni přišli my.

Do naší školy vkládáme naše nadšení, energii a finance. Odměnou jsou prosperující děti nyní již v 7. a 8. třídě, které chodí do školy rády a mají velmi dobré výsledky.

Do začátku jsme si pronajímali na hodiny učebnu v DDM na Praze 8. Nájem byl tak vysoký, že jsme zvažovali každou učební hodinu.

Jak sbírka pomůže?

Abychom mohli otevřít nové dveře dalším dětem, otevíráme tuto sbírku.

Jestli nás můžete podpořit teď v tuto chvíli jakoukoliv částkou, budeme vděční.

Výtěžek sbírky půjde na výdaje spojené s rozšířením školy o další učebnu, vybavení školy o potřebné pomůcky, které kreativně rozšiřují výuku a výdaje spojené s provozem školy.

Víme, že co darujeme, nám život mnohonásobně vrací.

Za dva roky naší existence jsme inspirovali další lidi k vytvoření komunitních škol. 

Ochotně se dělíme o naše know-how s jednotlivci či skupinami, které mají zájem také vytvořit pro své děti podnětné a inspirující vzdělávací prostředí. 

Zajímá-li vás to, oslovte nás!

Nyní na prahu léta jsme dostali nabídku pronajmout pro školu prostory, které by umožnily rozšířit výuku. Přišlo to jak dar z nebe a také proto, že další místnost měla zájem využít umělkyně – malířka jako svůj ateliér.

Vlastními silami jsme s dětmi společně vyklidili, zařídili a vybavili během prvního měsíce prázdnin třídu pro děti.

Okolnosti nám však do života naaranžovaly změnu.

Umělkyně náš společný prostor opustila. Našla si pro svou činnost něco vhodnějšího. Vložili jsme do projektu hodně energie a financí. Je to pro naši školu krok dopředu. A i když je to nečekané překvapení, uvědomili jsme si, že je to příležitost školu rozšířit, když se jedny dveře zavřou, bývá to proto, aby se otevřely jiné!

Prosím, podpořte rozšíření naší komunitní školy.

Děkujeme.


Sbírku již podpořilo 4 dárců

333 Kč — Michal před 8 měsíci

„Je správné dělat správné věci.“
777 Kč — Pavel před rokem

„Nepochybuji o tom, ze byste to nezvládli 🥰 Hodne zdaru!“
721 Kč — Danča před rokem

„HALKO, MOC Vám fandím, bude lepe“
1 221 Kč — Martina před rokem