Látkové menstruační vložky pro komfort žen i přírody

Mityana, Uganda / Sbírku organizuje Karin Gregor Kocum

{}

Látkové menstruační vložky pro komfort žen i přírody

0 %

Vybráno 30 341 Kč z 30 000 Kč
Zbývá -799 dnů
Sbírka byla ukončena 17. dubna 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Ugandská Mityana Heart to Heart Organisation for Elderly, Disabled and Orphans se zaobírá pomocí dětem, postiženým, starším lidem, svobodným matkám... aby mohli žít plnohodnotněji a být zapojeni do společnosti.

Se zakladetelem a vedoucím organizace Israelem Kirabirou jsme dali dohromady jeden konkrétní plán jak podpořit tamní ženy v hygienické soběstačnosti a zároveň umenšit množství odpadu v této sféře vznikajícího. V současné době dostávají někdy dívky pod záštitou organizace běžné menstruační vložky z umělých hmot. Vzniká tak odpad problematický pro životní prostředí, a zároveň trvá závislost na dalších dodávkách.

Látkové vložky by byly pro ženy krokem k soběstačnosti a pro přírodu k čistotě.

V plánu je pořídit sadu pratelných vložek od firmy Meracus, jež sídlí nedaleko mého bydliště a sama jsem si některé její výrobky oblíbila. Rozpočítáme 5 vložek ve 3 velikostech typu Jane (https://www.maluna.cz/…ane) na každou z žen. 15% uhradí ugandská strana, 85% půjde z tohoto našeho příspěvku.

Firma přislíbila prodej za režijní cenu. Stanovili jsme horní hranici 50 žen, což je zhruba množství, které Israel s manželkou zvládnou (na daném území) podělit, a zasvětit do kouzla používání. Rozvine-li se v komunitě další zájem, mohl by být již pokryt šitím z vlastních zdrojů, podle tohoto vzoru. Israelova manželka přislíbila v tomto poskytnout pomoc.

Pokud se sejde více prostředků než na zakoupení a přepravu těchto 250 ks vložek, je v plánu peníze použít dále v duchu tohoto účelu. Například darovat nějaké kusy dalšímu centru s podobným zaměřením, tentokrát v Keni, kde tamní ženy již nějaké vložky vyrábějí. Jako oživení a třeba další inspiraci pro jejich tvoření.

Pojďte do toho s námi!

Vložky v cíli v Ugandě

16. 08. 2022

S radostí sděluji, že vložky se v Ugandě dostávají k majitelkám. Zároveň i to, že po odeslání a zaplacení všech poplatků zbyly peníze i na menší množství vložek pro ekologicko-sociálně zaměřené centrum v Keni. (Zmíněno v popisu projektu.) Po posunu pomůcek tam, a ukončení akce, budu opět informovat. Díky všem kdo darovali, i kdo přáli... :-)

Partneři sbírky 1

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

Sbírku již podpořil NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová částkou 11 589 Kč.

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová každý příspěvek navyšuje poměrem zlatého řezu, až do celkové hodnoty podpory 12 000 Kč.

„Skvělá nápad, držím palce. Vlasta“
18 500 Kč — Vlasta Urbanová před 2 lety

„přeju mnoho milých dárců“
252 Kč — K.M. před 2 lety