Látkové menstruační vložky pro komfort žen i přírody

Mityana, Uganda / Sbírku organizuje Karin Gregor Kocum

{}
0 %

Látkové menstruační vložky pro komfort žen i přírody

Vybráno 30 341 Kč z 30 000 Kč
Zbývá -530 dnů
101 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 17. dubna 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Ugandská Mityana Heart to Heart Organisation for Elderly, Disabled and Orphans se zaobírá pomocí dětem, postiženým, starším lidem, svobodným matkám... aby mohli žít plnohodnotněji a být zapojeni do společnosti.

Se zakladetelem a vedoucím organizace Israelem Kirabirou jsme dali dohromady jeden konkrétní plán jak podpořit tamní ženy v hygienické soběstačnosti a zároveň umenšit množství odpadu v této sféře vznikajícího. V současné době dostávají někdy dívky pod záštitou organizace běžné menstruační vložky z umělých hmot. Vzniká tak odpad problematický pro životní prostředí, a zároveň trvá závislost na dalších dodávkách.

Látkové vložky by byly pro ženy krokem k soběstačnosti a pro přírodu k čistotě.

V plánu je pořídit sadu pratelných vložek od firmy Meracus, jež sídlí nedaleko mého bydliště a sama jsem si některé její výrobky oblíbila. Rozpočítáme 5 vložek ve 3 velikostech typu Jane (https://www.maluna.cz/…ane) na každou z žen. 15% uhradí ugandská strana, 85% půjde z tohoto našeho příspěvku.

Firma přislíbila prodej za režijní cenu. Stanovili jsme horní hranici 50 žen, což je zhruba množství, které Israel s manželkou zvládnou (na daném území) podělit, a zasvětit do kouzla používání. Rozvine-li se v komunitě další zájem, mohl by být již pokryt šitím z vlastních zdrojů, podle tohoto vzoru. Israelova manželka přislíbila v tomto poskytnout pomoc.

Pokud se sejde více prostředků než na zakoupení a přepravu těchto 250 ks vložek, je v plánu peníze použít dále v duchu tohoto účelu. Například darovat nějaké kusy dalšímu centru s podobným zaměřením, tentokrát v Keni, kde tamní ženy již nějaké vložky vyrábějí. Jako oživení a třeba další inspiraci pro jejich tvoření.

Pojďte do toho s námi!

Vložky v cíli v Ugandě

16. 08. 2022

S radostí sděluji, že vložky se v Ugandě dostávají k majitelkám. Zároveň i to, že po odeslání a zaplacení všech poplatků zbyly peníze i na menší množství vložek pro ekologicko-sociálně zaměřené centrum v Keni. (Zmíněno v popisu projektu.) Po posunu pomůcek tam, a ukončení akce, budu opět informovat. Díky všem kdo darovali, i kdo přáli... :-)

Partneři sbírky 1

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

Sbírku již podpořil NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová částkou 11 589 Kč.

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová každý příspěvek navyšuje poměrem zlatého řezu, až do celkové hodnoty podpory 12 000 Kč.

„Skvělá nápad, držím palce. Vlasta“
18 500 Kč — Vlasta Urbanová před rokem

„přeju mnoho milých dárců“
252 Kč — K.M. před 2 lety