Festival pro neslyšící ženy - "Jsem žena / bohyně!"

Praha / Sbírku organizuje SNN ČR, z.s.

0 %

Festival pro neslyšící ženy - "Jsem žena / bohyně!"

Vybráno 101 463 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -557 dnů
101 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 18. března 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Ve dnech 6. - 8.května 2022 pořádáme 1. festival pro ženy "Jsem žena / bohyně!". Rádi bychom, aby byl festival přínosný všem ženám a dívkám se sluchovým postižením.

Výtěžek sbírky použijeme na zaplacení provozních nákladů festivalu.

Konkrétně půjde o pořízení tlumočníků českého znakového jazyka, přepisovatelů simultánního přepisu pro nedoslýchavé a ohluchlé ženy, na zaplacení lektorů workshopů a přednášek a na základní technické zajištění celého festivalu.

Uskupení “Neslyšící ženy” pod záštitou Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. vzniklo 2.12.2018 jako výstup z účasti na 1.Evropském fóru neslyšících žen, který organizovala španělská organizace neslyšících žen ve spolupráci s Evropskou unií neslyšícíh EUD (European Union of the Deaf) ve Valencii ve Španělsku. Na fórum byla pozvána zástupkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je členem EUD, Mgr. Šárka Prokopiusová, která přizvala zástupkyni ASNEPu Pavlínu Spilkovou.

Od té doby pravidelně pořádáme přednášky a workshopy nejen pro ženy, ale i pro páry, spolupracujeme s příslušnými organizacemi jako např. Bílý kruh bezpečí, při případech domácího násilí a obětí trestných činů. Zázemí máme nejen v Praze, ale i v Brně, avšak s celorepublikovou působností díky moderním technologiím.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. hájí práva, potřeby a zájmy neslyšících a nedoslýchavých (dále osob se sluchovým postižením) a poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních službách. Veškerá činnost SNN v ČR, z.s. je vyvíjena ve prospěch cílové skupiny sluchově postižených osob. Mezi jejími cíli je odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím sociálního poradenství a tlumočnických služeb, a pomocí realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace pro sluchově postižené osoby všech věkových kategorií, členy i nečleny organizace.

Užitečné odkazy:

Poděkování

05. 09. 2022

My, Neslyšící ženy, bychom chtěly poděkovat všem dárcům, kteří nám přispěli na organizaci Festivalu "Jsem žena / bohyně!".


Do galerie jsme vložily fotky z festivalu, pokochejte se také.


Děkujeme!

Partneři sbírky 1

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.

Sbírku již podpořilo 123 dárců

Sbírku již podpořil NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová částkou 13 000 Kč.

NF Propolis33 a Lilia Khousnoutdinová každý příspěvek navyšuje poměrem zlatého řezu, až do celkové hodnoty podpory 13 000 Kč.

373 Kč — Lucie H. před 2 lety

„🤟🏼🍀❤️“
500 Kč — Babkovi❤️ před 2 lety

„Podporuji ženy !!!“
373 Kč — Jiri Koliska před 2 lety

„😇“
7 000 Kč — Krajíček David před 2 lety

„Pro bohyně! “
1 000 Kč — Pavla Sůrová před 2 lety

„Sebevědomí v každém věku,sebedůvěra,síla a odvaha nestárne.“
250 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety