Pomozme vrátit posvátné území Setkwa původním obyvatelům

celá ČR, Chrudim / Zbierku organizuje Nikola Holeková zc.manzes@52en

0 %

Pomozme vrátit posvátné území Setkwa původním obyvatelům

Vybraných 44 225 Kč z 280 000 Kč
Zostáva 43 dní
16 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 30. jún 2024

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Dovolte mi Vám představit projekt, který by mohl zachránit nejen kousek nedotčené přírody, ale také vrátit ho do rukou těm, kteří ho skutečně chrání a rozumí jeho hodnotě. Každý příspěvek, jakkoliv malý, je krokem k záchraně tohoto posvátného místa – SETKWA a pomůže udržet domorodý kmen WIWA na cestě soběstačného a harmonického života. Projekt se jmenuje "Odkup posvátného území Setkwa" a jeho cílem je zachránit 44 hektarů půdy v Sierra Nevadě pro kmen WIWA.

Kmeny Kogi, Wiwa a Arhuaco z hor Sierra Nevada v Kolumbii jsou strážci země, žijí v rovnováze s přírodou a ekosystémem. Své území považují za srdce a centrum původního vědění světa, a jejich moudrost je předávaná z generace na generaci.

V časech "dobývání" Ameriky a conquistadorů si dokázali udržet svoji identitu. Dnes se rozhodli otevřít světu a připomenout nám, jak je příroda důležitá.

V současné době už mají zaplaceno 8,5 hektarů této půdy díky penězům, které léčitel Mamo Kunshemaku získal v době, kdy léčil krajinu a lidi zde v České republice. Cítí závazek vůči Přírodě, je jejím ochráncem, a proto je pro něj důležité vrátit tuto půdu svému kmeni, svým předkům.

"Jsme strážcové země, chováme se tak, jak nás to naučila sama Matka Země. Žijeme v pohoří Sierra Nevada Santa Marta v Kolumbii, pro nás je to Gonawindua. Bohužel, jsme přišli o velká území, která jsou dnes vinou nadměrného chovu, neudržitelného zemědělství a těžařského průmyslu zdevastovaná.

Mladší bratři a sestry, rozuměj západní civilizace, si udělali svoje zákony, říkají, že země teďka patří jim. Vrátí nám naši zemi, když jim za ni zaplatíme. Rozhodli jsme se tak, že si ji od nich koupíme zpět kousek po kousku. Začneme s několika hektary a postupně půdu, která bude odkoupená budeme propojovat až ke břehům moře, obnovíme ji a vyživíme. Je to posvátné území, srdce světa."

Jak sbírka pomůže?

Celý pozemek stojí obrovskou sumu peněz, a do konce letošního roku musí být zaplacena polovina této částky, což činí 420 000 Kč. Momentálně máme splaceno pouze 140 000 Kč, a tak zbývá doplatit 280 000 Kč do konce roku 2023 a dalších 420 000 Kč během roku 2024.

Když podpoříte náš projekt, tak přispějete k zachování světové biologické rozmanitosti a k posílení původních kmenů, které nám mohou připomenout moudrost Matky Země.

Pokud se nám nepodaří shromáždit finanční prostředky na odkup celé části tohoto území, domorodí obyvatelé z kmene WIWA se ocitnou v situaci, kdy budou nuceni opustit i tu část, kterou obývají, a to bude mít závažné následky pro komunitu. Ztráta soběstačnosti donutí původní obyvatele začlenit se do civilního života, což povede k postupné ztrátě identity, jazyka, společných hodnot a kulturního dědictví.

Vaše podpora může znamenat obrovskou pomoc.

Za to Vám děkuji. Nikola Holeková


Informace k platbách pro dárce mimo EU:

Číslo účtu: 2302302388

Kód banky 5500

CZ8155000000002302302388

SWIFT: RZBCCZPP

Poznámka: SEKTWA

------

Hola,

Me gustaría presentaros un proyecto que no sólo podría salvar un trozo de naturaleza intacta, sino también devolverlo a las manos de quienes realmente lo protegen y comprenden su valor. Cada contribución, por pequeña que sea, es un paso hacia la salvación de este lugar sagrado - SETKWA y ayudará a devolver a la tribu indígena WIWA a la senda de una vida autosuficiente y armoniosa. El proyecto se llama "Adquisición de la Tierra Sagrada Setkwa" y su objetivo es salvar 44 hectáreas de tierra en Sierra Nevada para la tribu WIWA.

Las tribus Kogi, Wiwa y Arhuaco de la Sierra Nevada colombiana son los guardianes de la tierra, que viven en equilibrio con la naturaleza y el ecosistema. Consideran que su territorio es el corazón y el centro del conocimiento indígena del mundo, y su sabiduría se ha transmitido de generación en generación. En tiempos de la "conquista" de las Américas y de los conquistadores, han sabido mantener su identidad. Hoy, han optado por abrirse al mundo y recordarnos lo importante que es la naturaleza.

Actualmente, ya han pagado 8,5 hectáreas de esta tierra gracias al dinero que el curandero Mamo Kunshemaku recaudó mientras curaba la tierra y a la gente aquí en la República Checa. Siente un compromiso con la Naturaleza, es un protector de la Naturaleza y por eso es importante para él devolver esta tierra a su tribu, a sus antepasados.

"Somos los guardianes de la tierra, comportándonos como la propia Madre Tierra nos enseñó. Vivimos en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, para nosotros es Gonawindua. Desafortunadamente, hemos perdido grandes áreas que ahora están devastadas debido al sobrepastoreo, la agricultura insostenible y la minería. Los hermanos menores, es decir, la civilización occidental, han hecho sus propias leyes, dicen que la tierra ahora les pertenece. Sólo nos devolverán nuestra tierra si les pagamos por ella. Decidimos comprársela pedazo por pedazo. Empezaremos con unas pocas hectáreas y poco a poco iremos conectando la tierra que compremos con las orillas del mar, restaurándola y nutriéndola. Es tierra sagrada, el corazón del mundo".

Todo el terreno vale una enorme suma de dinero, y la mitad de esa cantidad, que asciende a 420.000 coronas checas, debe pagarse a finales de este año. De momento sólo hemos pagado 140.000 CZK, así que nos quedan 280.000 CZK por pagar a finales de 2023 y otras 420.000 CZK durante el año 2024.

Cuando apoyas el proyecto "Adquisión del Territorio Sagrado Setkwa", contribuyes a la conservación de la biodiversidad mundial y al empoderamiento de las tribus indígenas que pueden recordarnos la sabiduría de la Madre Tierra.

Si no conseguimos reunir los fondos necesarios para comprar la parte entera de esta zona, los indígenas WIWA se encontrarán en una situación en la que se verán obligados a abandonar la parte que habitan, lo que tendrá graves consecuencias para la comunidad. La pérdida de autosuficiencia obligará a los indígenas a integrarse en la vida civil, lo que conllevará una pérdida gradual de identidad, lengua, valores compartidos y patrimonio cultural.

Por ello, le doy las gracias.

Nikola Holeková

Aktuálně o situaci

12. 01. 2024

Ahoj, dobrý den,

v první řadě bych ráda poděkovala Všem, kteří na sbírku přispěli, nesmírně si vážím Vaší podpory. Chtěla bych Vás informovat o pozitivním vývoji, kterého nebylo lehké dosáhnout.

Pozemek, na který sbíráme prostředky, je relativně drahý. Smlouva mezi Mamem Kunschemaku a vlastníkem půdy byla původně nešťastně napsaná, což odrazovalo nejednoho z Vás. Děkuji za zpětnou vazbu. A tak jsem se v této záležitosti rozhodla jednat.

Podařilo se nám přimět majitele půdy, aby smlouvu změnil. Napomohly k tomu jednak dobré vztahy mezi Mamem a majitelem půdy, ale také především přislíbené peníze ze sbírky. Když bude splacena polovina půdy tzn. částka, která figuruje jako cílová ve sbírce, Mamo se stane jejím majitelem. Nebude už tak hrozit jejich vyhoštění.

Domluvili jsme se na splátce 2 milióny pesos (což je cca 12 000 kč) měsíčně do konce srpna 2024, s tím, že na konci téhož měsíce bude zaplacen zbytek peněz. To je také důvod, proč jsme sbírku prodloužili.

Děkuji Vám z celého srdce za jakoukoli částku, kterou jste ochotni darovat, stejně tak za sdílení těm, se kterými by tento typ dobročinnosti mohl rezonovat.

Nikola

Zbierku dosiaľ podporili 33 darcov

5 000 Kč — Štětina Radek pred 3 týždňami

„Jeden domov 🌎💚“
2 112 Kč — Anonymný darca pred mesiacom

1 221 Kč — Anonymný darca pred 2 mesiacmi

300 Kč — znesnáze21 pred 2 mesiacmi

333 Kč — Terka pred 3 mesiacmi

100 Kč — Irena Klempířová pred 3 mesiacmi

1 000 Kč — Dubský pred 4 mesiacmi

„ Mamo, přeji ti a celé tvé rodině zdraví a hodně dárců pro projekt. Děkuji ti, že léčíš Matičku Zemi...“
4 000 Kč — Jaroslava Evjáková pred 4 mesiacmi

333 Kč — CP pred 4 mesiacmi

1 190 Kč — Šóšová Lucia pred 4 mesiacmi