Podpořme kroužky pro hendikepované děti komunitního centra Jablíčkov

Praha 10 / Zbierku organizuje Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov zc.vokcilbaj@ofni

0 %

Podpořme kroužky pro hendikepované děti komunitního centra Jablíčkov

Vybraných 78 853 Kč z 150 000 Kč
Zostáva -439 dní
53 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 31. január 2023

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Prosíme, pomozte nám zachovat službu, která pomáhá rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním.

Jsme rodinné a komunitní centrum Jablíčkov. Sídlíme v Praze v Malešicích a už přes 20 let nabízíme převážně rodinám s dětmi komplex služeb – volnočasové i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, dětskou skupinu, komunitní akce i poradenství. Od roku 2021 také nabízíme i speciální kroužky pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Věříme, že individuální přístup je klíčový v péči o hendikepované děti, ke kterým je potřeba přistupovat specificky na základě jejich potřeb.

Proto je kapacita kroužků omezená na 4 děti, o které se starají 2 lektorky. Rodičům je k dispozici koučka a mentorka.

Z toho vyplývá i velká finanční náročnost na provoz kroužků. Podařilo se nám získat dotaci od MČ Praha 10, která ale pokrývá provoz projektu jen z malé části. Část přispívají samozřejmě také samotní rodiče dětí, ale to vše stále nepokryje veškeré náklady na odborné pracovníky.

Aby kroužky mohly fungovat celý rok 2023, chybí nám ještě 150 000 Kč. Proto jsme se vás rozhodli požádat o pomoc.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na podporu našich kroužků pro hendikepované děti.

Dětem nabídneme 3 různé kroužky (Sluníčka, Krtečci a Klubík) – každý má 2hodinovou lekci jednou týdně. Lektorky využívají terapeutický potenciál tvoření s keramickou hlínou, zdravotního a pohybového cvičení s prvky dětské jógy, hudby a dalších aktivit.

Děti, které mají lehčí typ postižení jsou integrovány do běžných kroužků, kde to je možné (např. Keramika, Hravá jóga, Sbor, Hudebníčci apod.). V těchto kroužcích bývá, když je to třeba, přítomen též asistent lektora.

Rodiče v rámci konzultací probírají s mentorkou posun dítěte, jeho sociální začlenění do skupiny dětí a jak jej rodič může dále podporovat v domácím prostředí a zároveň zvládat svoji specifickou situaci.

Za vše mluví nejvýmluvněji vzkaz od maminky slečny, která nám na kroužek chodila:

„Dcera navštěvovala kroužek Krtečci v roce 2021. Pro moji dceru to byla nová zkušenost. Mým hlavním cílem bylo zejména rozšířit dceři možnosti zapojení do pro ni vhodných aktivit i v jiném prostředí, než které běžně navštěvuje. Přála jsem si také, aby mohla navázat nové sociální vztahy. Vzhledem k jejímu hendikepu jsou pro nás nové možnosti značně omezené, kroužky pro naše děti jako součást mateřských center v podstatě neexistují. Již po první lekci byly reakce dcery velmi pozitivní. Prostředí je pro ni vyhovující a bezpečné. Vhodně se střídá aktivita a odpočinek, je zohledněna snadná unavitelnost dcerky. I když se nejedná přímo o kroužek integrační, dcera se i přesto setká v Jablíčkově se zdravými dětmi. Osobně mi připadá důležité, aby se děti s hendikepem i děti zdravé mohly potkávat již od malička v přirozeném prostředí a vzájemně se mohly nenásilně poznávat a porozumět si.

Děkuji tímto lektorce, její asistence i všem, kdo se na přípravě i realizaci kroužku podíleli. Zejména za milý a vstřícný přístup i odhad situací, jak k dceři přistupovat. V Jablíčkově si to dcera zkrátka moc užila a kroužek určitě naplnil moje očekávání. V neposlední řadě jsem měla možnost využít volný čas, který rodičům pečujícím o děti s hendikepem tolik chybí. Mohla jsem si zařídit potřebné záležitosti, věnovat se mladšímu synovi nebo si prostě jen užít kávu s kamarádkou:-). Na závěr můžu jen vyslovit přání, aby takto vstřícně fungovala všechna rodinná centra v ČR.“

Pojďte s námi dopřát podobný zážitek i ostatním dětem!

Děkujeme všem dárcům

15. 02. 2023

Moc děkujeme všem, kteří přispěli na provoz kroužků pro hendikepované děti! Díky vaší podpoře budou moci kroužky probíhat celý rok 2023. Děti se speciálními potřebami tak budou i nadále mít možnost se rozvíjet a užívat si odpolední kroužky stejně jako ostatní děti. Díky ❤️

Zbierku dosiaľ podporili 74 darcov

30 000 Kč — Popron Systems s.r.o. pred rokom

„Hodně spokojených dětí!“
252 Kč — Anonymný darca pred rokom

1 058 Kč — Anonymný darca pred rokom

1 000 Kč — Anonymný darca pred rokom

300 Kč — Anonymný darca pred rokom

252 Kč — Anonymný darca pred rokom

500 Kč — Anonymný darca pred rokom

252 Kč — Anonymný darca pred rokom

373 Kč — Anonymný darca pred rokom

„💚“
100 Kč — Anonymný darca pred rokom