Podpořme kroužky pro hendikepované děti komunitního centra Jablíčkov

Praha 10 / Organizer: Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov zc.vokcilbaj@ofni

0 %

Podpořme kroužky pro hendikepované děti komunitního centra Jablíčkov

Amount raised 78 853 Kč of 150 000 Kč goal
Left -538 days
53 % z původního cíle
The campaign has ended 31. January 2023

Help by sharing

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov sídlí v Praze v Malešicích a už přes dvacet let nabízíme převážně rodinám s dětmi komplex služeb - volnočasové i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, dětskou skupinu, komunitní akce i poradenství. Od roku 2021 také nabízíme i speciální kroužky pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Péče o hendikepované děti vyžaduje velkou individualizaci, je potřeba k nim přistupovat specificky na základě jejich potřeb. Proto je kapacita kroužků omezená na čtyři děti, o které se starají dvě lektorky. Rodičům je k dispozici koučka a mentorka.

Z toho vyplývá i velká finanční náročnost na provoz kroužků. Podařilo se nám získat dotaci od MČ Praha 10, která ale pokrývá provoz projektu jen z malé části. Část přispívají samozřejmě také samotní rodiče dětí, ale to vše stále nepokryje veškeré náklady na odborné pracovníky.

Aby kroužky mohly fungovat celý rok 2023, chybí nám ještě 150 000 Kč. Proto jsme se vás rozhodli požádat o pomoc.

Prosíme, pomozte nám zachovat službu, která pomáhá rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním.

Co zdravotně znevýhodněným dětem nabízíme?

V nabídce jsou tři různé kroužky (Sluníčka, Krtečci a Klubík) – každý má dvouhodinovou lekci jednou týdně. Lektorky využívají terapeutický potenciál tvoření s keramickou hlínou, zdravotního a pohybového cvičení s prvky dětské jógy, hudby a dalších aktivit. 

Děti, které mají lehčí typ postižení jsou integrovány do běžných kroužků, kde to je možné (např. Keramika, Hravá jóga, Sbor, Hudebníčci apod.). V těchto kroužcích bývá, když je to třeba, přítomen též asistent lektora.

Co nabízíme rodičům?

Každý rodič má možnost využít konzultace, kde s mentorkou probere posun dítěte, jeho sociální začlenění do skupiny dětí a jak jej rodič může dále podporovat v domácím prostředí a zároveň zvládat svoji specifickou situaci. Rodič tak dostává též prostor řešit aktuální otázky, které při výchově v rodině nastávají.

Proč to má smysl?

Tady je vzkaz od maminky jedné slečny, která k nám na kroužek chodila:

„Dcera navštěvovala kroužek Krtečci v roce 2021. Pro moji dceru to byla nová zkušenost. Mým hlavním cílem bylo zejména rozšířit dceři možnosti zapojení do pro ni vhodných aktivit i v jiném prostředí než běžně navštěvuje. Přála jsem si také, aby mohla navázat nové sociální vztahy. Vzhledem k jejímu hendikepu jsou pro nás nové možnosti značně omezené, kroužky pro naše děti jako součást mateřských center v podstatě neexistují. Již po první lekci byly reakce dcery velmi pozitivní. Prostředí je pro ní vyhovující a bezpečné. Vhodně se střídá aktivita a odpočinek, je zohledněna snadná unavitelnost dcerky. I když se nejedná přímo o kroužek integrační, dcera se i přesto setká v Jablíčkově se zdravými dětmi. Osobně mi připadá důležité, aby se děti s hendikepem i děti zdravé mohly potkávat již od malička v přirozeném prostředí a vzájemně se mohly nenásilně poznávat a porozumět si.

Děkuji tímto lektorce, její asistence i všem, kdo se na přípravě i realizaci kroužku podíleli. Zejména za milý a vstřícný přístup i odhad situací, jak k dceři přistupovat. V Jablíčkově si to dcera zkrátka moc užila a kroužek určitě naplnil moje očekávání. V neposlední řadě jsem měla možnost využít volný čas, který rodičům pečujícím o děti s hendikepem tolik chybí. Mohla jsem si zařídit potřebné záležitosti, věnovat se mladšímu synovi nebo si prostě jen užít kávu s kamarádkou:-). Na závěr můžu jen vyslovit přání, aby takto vstřícně fungovala všechna rodinná centra v ČR.“

Děkujeme všem dárcům

15. 02. 2023

Moc děkujeme všem, kteří přispěli na provoz kroužků pro hendikepované děti! Díky vaší podpoře budou moci kroužky probíhat celý rok 2023. Děti se speciálními potřebami tak budou i nadále mít možnost se rozvíjet a užívat si odpolední kroužky stejně jako ostatní děti. Díky ❤️

74 donations

30 000 Kč — Popron Systems s.r.o. 1 year ago

“Hodně spokojených dětí!”
252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

1 058 Kč — Anonymous donor 1 year ago

1 000 Kč — Anonymous donor 1 year ago

300 Kč — Anonymous donor 1 year ago

252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

500 Kč — Anonymous donor 1 year ago

252 Kč — Anonymous donor 1 year ago

373 Kč — Anonymous donor 1 year ago

“💚”
100 Kč — Anonymous donor 2 years ago