Pod Drnem - festival o proměně vztahu ke smrti

Plzeň / Zbierku organizuje Cerridwen, z.s. moc.liamg@menrddoplavitsef

{}
0 %

Pod Drnem - festival o proměně vztahu ke smrti

Vybraných 30 510 Kč z 30 492 Kč
Zostáva -236 dní
100 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 01. november 2023

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Náš projekt se zaměřuje na přesahové téma smrti z hledisek kulturně-společenských a osvětových. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a povědomí o alternativách v přístupu ke smrti a umírání. 

Chceme přispět k proměně vztahu ke smrti tím, že budeme toto téma aktivně otevírat a kultivovaně pojmenovávat prostřednictvím zajímavých odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie, pohřebnictví, náboženství a spirituality obecně, z řad hospicové péče atp.

Se smrtí se potkáváme každý den, přesto je stále tématem tabuizovaným a obávaným. Skrze setkání, přednášky, rituály a prožitkové workshopy chceme přispět ke smiřování se s vlastní smrtelností, k uvolňování strachu o smrti mluvit a k větší otevřenosti vůči provázení umírajících v domácím prostředí a přírodnímu pohřebnictví. Nabídneme i umělecká vystoupení (hudba, tanec). V Plzni podobný festival a prostor k debatě zatím chybí!


Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky použijeme na pronájem prostor, technické a produkční zajištění prostor a další režijní náklady. 

Díky vašemu příspěvku budeme mít možnost připravit festival v takové míře profesionality a odbornosti, jakou si téma proměny vztahu ke smrti zasluhuje. 

Festival nabídne prostor pro setkání sama se sebou, ale i s podobně smýšlejícími lidmi.

Podporujeme přírodní pohřby a přírodní pohřebnictví. 

Je pro nás také důležitý návrat rituálu posledního rozloučení do současné kultury naší společnosti.

Smíření se s vlastní smrtelností a téma strachu ze smrti chceme nastínit v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti psychiatrie, psychologie a hospicové péče. 

Naši přednášející a jejich přednášky:

PROF. MUDR. JIŘÍ HORÁČEK, PH.D., FCMA (Psychedelika v léčbě existenciální tísně u onkologicky nemocných a v paliativní péči)

THDR. FILIP ŠTOJDL (Ars moriendi)

MGR. TEREZIE DUBINOVÁ, PHD. (Návštěva Temné Bohyně aneb jak se za života s důvěrou potkat se smrtí)

TEREZA CHMELAŘOVÁ (AŽ UMŘU, ZASAĎTE NA MNĚ JABLOŇ ~ Jak vytvořit jedinečné poslední rozloučení)

MGR. et MGR. TEREZA JUPPOVÁ (Pozvat smrt do života)

SOŇA ČERNÁ, DIS. (Vědomé umírání)

MGR. JAN A. KOZÁK, PHD (Smrt jako poslední zasvěcení)

KATEŘINA SPOUROVÁ (Jak se připravit na smrt)


Účelem spolku Cerridwen, z.s. je šíření osvěty pořádáním kulturních akcí, seminářů, workshopů, rituálů a jiných aktivit souvisejících s tématy osobního rozvoje skrze tělo ducha a duši. Zejména pak v tématu smrti a přírodního pohřbívání. Chceme působit lokálně, na území města Plzně a jejího nejbližšího okolí. Věříme ale, že osvěta je důležitá na celém území České republiky.

Patrón zbierky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Zbierku dosiaľ podporili 6 darcov

„Ať žije festival! 🤩“
373 Kč — Eva pred 8 mesiacmi

10 000 Kč — Anonymný darca pred 8 mesiacmi

„Ať se festival vydaří. Kéž jsou všechny bytosti šťastny.“
10 000 Kč — Anonymní dárce pred 8 mesiacmi

2 000 Kč — Hynek Macák pred 8 mesiacmi

7 777 Kč — NF Propolis 33 pred 8 mesiacmi

„Držím palce“
360 Kč — Anonymný darca pred 9 mesiacmi