Pod Drnem - festival o proměně vztahu ke smrti

Plzeň / Organizer: Cerridwen, z.s. moc.liamg@menrddoplavitsef

{}
0 %

Pod Drnem - festival o proměně vztahu ke smrti

Amount raised 0 Kč of 30 492 Kč goal
Left 18 days
0 % z původního cíle
The campaign has ended 19. October 2023

Help by sharing

Chceme vnášet téma SMRTI do veřejného prostoru v Plzni. Chceme působit lokálně a poukázat na „místní zdroje“. Věříme, že smrt a umírání již v dnešní době není tabu. Festival nabídne prostor pro setkání sama se sebou, ale i s podobně smýšlejícími lidmi.


Podporujeme přírodní pohřby a přírodní pohřebnictví. Je pro nás také důležitý návrat rituálu posledního rozloučení do současné kultury naší společnosti.


Smíření se s vlastní smrtelností a téma strachu ze smrti chceme nastínit v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti psychiatrie, psychologie a hospicové péče. Velký potenciál v léčbě nejen úzkostí a depresí má psychedeliky (ketamin, psilocybin) asistovaná psychoterapie.


Jsme spolek Cerridwen a pořádáme v Plzni osvětový festival Pod Drnem - festival o proměně vztahu ke smrti. Jako nezisková organizace pracujeme s omezenými finančními zdroji. Téma smrti nám přišlo natolik důležité, že jsme se rozhodly spolek založit a jako dobrovolnice vložit svůj volný čas, energii a úsilí k tomu vytvořit festival, který pomůže toto téma do společnosti přinášet. Budeme rády za vaši finanční podporu. Díky vašemu příspěvku budeme mít možnost připravit festival v takové míře profesionality a odbornosti, jakou si téma proměny vztahu ke smrti zasluhuje.


Výtěžek sbírky konkrétně použijeme na pronájem prostor, technické a produkční zajištění prostor, odměny pro přednášející, propagaci festivalu na sociálních sítích a další režijní náklady.


Účelem spolku Cerridwen, z.s. je šíření osvěty pořádáním kulturních akcí, seminářů, workshopů, rituálů a jiných aktivit souvisejících s tématy osobního rozvoje skrze tělo ducha a duši. Zejména pak v tématu smrti a přírodního pohřbívání. Chceme působit lokálně, na území města Plzně a jejího nejbližšího okolí. Věříme ale, že osvěta je důležitá na celém území České republiky.