Aby Šárka mohla dát bolesti sbohem

Praha 4 / Zbierku organizuje Šárka Dvorská zc.manzes@akrasaksrovd

{}
0 %

Aby Šárka mohla dát bolesti sbohem

Vybraných 158 094 Kč z 137 900 Kč
Zostáva -167 dní
115 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 08. január 2022

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Je mi 53 let a celý život jsem na invalidním vozíku. Vystudovala jsem psychologii na UK v Praze a 24 let jsem pracovala jako klinický psycholog na psychiatrii v PN Bohnicích. Do svých 15 let jsem procházela intenzivní rehabilitací, a proto můj fyzický stav byl uspokojivý.

Zvládla jsem studium, cestování, zaměstnání, svatbu, těhotenství a porod dvou krásných zdravých dcer. No prostě krásný běžný a nádherně naplněný lidský život. Zpočátku mi na rehabilitaci nezbýval čas a ani jsem nepociťovala velkou potřebu. Ale časem se začalo projevovat tuhnutí zad, svalů a kloubů a s tím přicházely i bolesti.

V současné době jsem vděčná za každou možnost rehabilitace. Celý den totiž sedím na mechanickém nebo elektrickém vozíku, který ovládám bradou a jsem velmi často v předklonu, protože vše, co dokážu udělat, dělám ústy např. ovládání mobilního telefonu, malování obrazů... Proto to tuhnutí a bolesti. Už se ani nedokážu přetočit z boku na bok.

Našla jsem vhodný způsob léčby - tzv. neurorehabilitaci, po které by se mi velmi ulevilo. Zdravotní pojištovna ji ale nehradí.

Dvacetidenní intenzivní rehabilitace přizpůsobená přímo pro mě stojí 137 900 Kč. To si z našeho rodinného rozpočtu nemůžeme dovolit.

Zejména v současnosti, kdy jsem přišla o zaměstnání, a tedy i o důležitý finanční příjem. Manžel pracuje na částečný úvazek, aby se mohl starat i o mě.

Proto se s důvěrou obracím na vás s prosbou o finanční příspěvek na výše zmíněnou rehabilitaci.

Velmi mi pomůže jakákoliv vybraná částka z celkové sumy.

Děkuji.

_____

I am 53 years old and have been in a wheelchair my whole life. I studied psychology at Charles University in Prague and worked as a clinical psychologist in psychiatry at mental hospital Bohnice in Prague for 24 years. Until I was 15, I was undergoing intensive rehabilitation, so my physical condition was satisfactory.

I managed, to study, travel, work, marriage, pregnancy and the birth of two beautiful healthy daughters. I lived a wonderfully fulfilled life. But over time, the back, muscles, and joints began to stiffen, and pain came with it.

I am currently grateful for every rehabilitation option. I sit on a mechanical or electric wheelchair all day, which I control with my chin. Therefore I am very often in a forward bend, because everything I can do, I do with my mouth: controlling a mobile phone, painting pictures. That's why it's freezing and painful.

I found a suitable way of rehabilitation, the so-called neuro physiotherapy, after which I would be very relieved. However, the health insurance company does not pay for it.

Twenty-day intensive rehabilitation adapted directly for me costs 137,900 CZK. We can't afford that from our family budget.

Especially at the present time, when I lost my job and therefore my important financial income. My husband works part-time so he can take care of me too.

Therefore, I turn to you with confidence for a financial contribution to the above-mentioned rehabilitation.

Thank you very much.

Moji milí. May dear.

20. 11. 2021

 Všichni jste obdivuhodní ! Konto stále roste, ale bohužel se ještě nepatrně zvýšila cílová částka. Zvolila jsem možnost mít stejného terapeuta po celou dobu rehabilitace. Přijde mi to důležité, navázat vzájemný vztah s terapeutem. Za to požadují 3 000 Kč.

Takže v současné době je celková částka rehabilitace 155 500 Kč.

Pevně věřím, že tato částka je konečná. Těším se, až vám všem úžasným lidem budu moci ukázat, nebo alespoň popsat, jak se změnil můj fyzický stav k lepšímu po rehabilitaci.

Vaše Šárka


You are all admirable! The account is still growing, but unfortunately the target amount has still increased slightly. I chose the option of having the same therapist throughout the rehabilitation.  It seems important to me to establish a relationship with the therapist. They demand CZK 3,000 for it.
So currently the total amount of rehabilitation is CZK 155,500.
I firmly believe that this amount is final.  I look forward to showing you all the wonderful people, or at least describing how my physical condition has changed for the better since rehab.
Yours, Sarka


Moc vás všechny zdravím. I greet you all very much.

17. 11. 2021

Vkládám aktuální cenovou nabídku mé rehabilitace. Věřím, že i tuto částku dáme dohromady.

Moc děkuji a přeji vám všem hodně síly a naděje do vašich životů.

Šárka

Celková cena intenzivní terapie je 152 500 Kč.             

ceny na rok 2022:

1h fyzioterapie 1250 Kč

1h logopedie 1050 Kč

1h lokomat 2500 Kč

1h pomocný terapeut 600 Kč

I am placing the current price offer for my rehabilitation. I believe that we will also put this amount together.

Thank you very much and I wish you all a lot of strength and hope in your lives.

Šárka

prices for 2022:

1 hour of physiotherapy 1250 CZK

.1h speech therapy 1050 CZK

1 hour of lokomat 2500 CZK

1 hour assistant therapist CZK 600

Smekám před vámi klobouk ! I'm smacking my imaginary hat in front of you

14. 11. 2021

Jste úžasní moc moc děkuji. Neměla jsem tak velkou víru, že by se vybralo tolik peněz za tak krátký čas. Všem se vám omlouvám za svou malověrnost ve vaší dobrotu a štědrost.

Protože potřebuji termín rehabilitace posunout až na leden 2022, tak se zvýší celková částka přibližně o 20 000 kč. Zvyšuje se totiž hodinová sazba za rehabilitaci. Hned jak dostanu aktuální finanční kalkulaci, vložím ji sem do aktualit. Takže počítám, že cílová částka se vyšplhá cca na 150 - 160 000 kč. Omlouvám se za tuto nepříjemnou změnu, ale když už jsem rozjela tuto velmi úspěšnou sbírku, tak k vám budu upřímná.

Ještě jednou vám všem z celého srdce upřímně děkuji a přeji příjemné dny. Šárka


You are amazing very much thank you. I didn't have much faith that so much money would be taken in such a short time. I apologize to you all for your kindness in your kindness and generosity.

Because I need to postpone the date of rehabilitation until January 2022, the total amount will increase by approximately CZK 20,000. The hourly rate for rehabilitation is increasing. As soon as I get the current financial calculation, I will put it here in the news. So I calculate that the target amount will climb to about 150 - 160,000 CZK. I apologize for this unpleasant change, but once I have launched this very successful collection, I will be honest with you.

I sincerely thank you all from the bottom of my heart and wish you a pleasant day. Šárka
Zbierku dosiaľ podporili 135 darcov

„Šárko moc po letech zdravím a přeju,ať ti neuroRHB přinese úlevu!“
1 221 Kč — Markéta Žáková pred 6 mesiacmi

373 Kč — Anonymný darca pred 6 mesiacmi

1 000 Kč — Anonymný darca pred 7 mesiacmi

2 311 Kč — Anonymný darca pred 7 mesiacmi

1 500 Kč — Anonymný darca pred 7 mesiacmi

2 000 Kč — Anonymný darca pred 7 mesiacmi

„Přejeme ti také hezké Vánoce.“
500 Kč — Šulcovi MB pred 7 mesiacmi

„Šárko, hezké svátky a držím palečky!“
1 000 Kč — Saša pred 7 mesiacmi

„Milá Šárko, ať je ti jenom líp! (vzpomínám na krásná devadesátá léta :) )“
1 000 Kč — Katka Brandejsová pred 7 mesiacmi

„uzivej sestrenko“
1 221 Kč — David Elsnic pred 7 mesiacmi

Ďalšie aktuálne zbierky

Pomoc po požáru v Alzheimer centru v Roztokách
99 %

Pomoc po požáru v Alzheimer centru v Roztokách

Cesta k Baltu - Volume V
75 %

Cesta k Baltu - Volume V

Lucinka po leukémii to znovu rozjede v novém automobilu!
51 %

Lucinka po leukémii to znovu rozjede v novém automobilu!