"10 statečných" pečovatelů bojuje za záchranu stacionáře

Ostrava / Zbierku organizuje Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. zc.manzes@eknaha

{}
0 %

"10 statečných" pečovatelů bojuje za záchranu stacionáře

Vybraných 9 280 Kč z 600 000 Kč
Zostáva -460 dní
2 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 20. apríl 2023

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Terezka, Pavel, František, Honza, Adélka...ať je jim 17, 30, nebo 80...všichni mají něco společného, trpí mentální retardací nebo kombinovaným postižením, a jejich osudy jsou často velmi podobné. Ve většině případů, pokud nezůstali zcela sami, pochází z rodin, které jsou na tom ekonomicky velmi špatně, a bez pomoci stacionáře, by se neobešli.

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář v Ostravě Porubě, poskytuje ambulantní sociální službu, ale i každodenní zázemí pro 45 osob ve věku 17-80 let. Nabízí klientům vzdělávání, práci v dílnách, kuchyni, kde si osvojí základní dovednosti, které je vedou k samostatnějšímu způsobu života ve vlastní domácnosti.  Díky stacionáři klienti neztrácí rodinné zázemí, sociální kontakty, a jejich rodinní příslušníci mohou v době jejich pobytu v zařízení plnohodnotně pracovat, a postarat se o své rodiny. 

Jak sbírka pomůže?

Pro nejbližší období stacionáře schází jen na provoz 620 000,- Kč. 

V roce 2020 po vyhlášení nouzového stavu v Covidu 19, se stacionář poprvé potýkal s nedostatkem finančních prostředků, když bylo klientům znemožněno využívat sociálních služeb. Zařízení se přesto muselo udržet v chodu, stejně jako zaplatit náklady spojené s užíváním budovy (teplo, vodné stočné, energie, nájem).

Rok 2022 s příchodem inflace a neustálého zdražování přinesl do stacionáře další finanční zátěž i u tak základních položek, jako je stravování, které má ze zákona zařízení povinnost zajistit. Zaměstnanci pobírají mzdy na hranici únosnosti, šetří na každém kroku, přesto to stále nestačí. 

Zdražení služeb klientům nepřipadá v úvahu s ohledem na už tolik vypjatou životní situaci rodin, a stacionář se tak dostává do patové situace.

Nemůže investovat do potřebného vybavení, nákupu pomůcek, natož do koupě vozu, který naléhavě potřebují, neboť ten, který mají nyní v nájmu, musí v letošním roce vrátit. 

Vůz pro 6 osob pomáhá zajistit každodenní přepravu klientů, převozy k lékařům, na úřady, provozní cesty, do kterých spadá zejména sociální šetření, druhotně pak slouží k přepravě klientů na kulturní a sportovní akce. 

Veškeré dosavadní snahy získat finanční pomoc mimořádnými žádostmi o dotace, byly bohužel bez úspěchu a čas neúprosně běží. Nezíská-li stacionář do dubna 2023 chybějící prostředky, jejich činnost po 30 letech zanikne, a kromě 45 klientů, jež jsou zde šťastní, přijde o práci 10 současných zaměstnanců.

Celkový dopad této situace na všechny členy rodin nechceme ani domyslet, a proto prosím o záchranu stacionáře a finanční pomoc. 

Děkujeme.

Zbierku dosiaľ podporili 6 darcov

20 Kč — Anonymný darca pred rokom

„Kéž Vám Bůh žehná “
210 Kč — Anonymný darca pred rokom

50 Kč — Anonymný darca pred rokom

500 Kč — Anonymný darca pred rokom

„Ať se Vám ve Vašem počínání daří!“
8 000 Kč — Markéta Lásková pred rokom

500 Kč — Anonymný darca pred rokom