"10 statečných" pečovatelů bojuje za záchranu stacionáře

Ostrava / Organizer: Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. zc.manzes@eknaha

{}
0 %

"10 statečných" pečovatelů bojuje za záchranu stacionáře

Amount raised 9 280 Kč of 600 000 Kč goal
Left -230 days
2 % z původního cíle
The campaign has ended 20. April 2023

Help by sharing

30 let se "10 statečných" pečovatelů stará o desítky mentálně postižených klientů...teď jim hrozí uzavření provozu.


Terezka, Pavel, František, Honza, Adélka...ať je jim 17, 30, nebo 80...všichni mají něco společného, trpí mentální retardací nebo kombinovaným postižením, a jejich osudy jsou často velmi podobné. Ve většině případů, pokud nezůstali zcela sami, pochází z rodin, které jsou na tom ekonomicky velmi špatně, a bez pomoci stacionáře, by se neobešli.

Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář v Ostravě Porubě, poskytuje ambulantní sociální službu, ale i každodenní zázemí pro 45 osob ve věku 17-80 let. Nabízí klientům vzdělávání, práci v dílnách, kuchyni, kde si osvojí základní dovednosti, které je vedou k samostatnějšímu způsobu života ve vlastní domácnosti. 

Díky stacionáři klienti neztrácí rodinné zázemí, sociální kontakty, a jejich rodinní příslušníci mohou v době jejich pobytu v zařízení plnohodnotně pracovat, a postarat se o své rodiny. 

V roce 2020 po vyhlášení nouzového stavu v Covidu 19, se stacionář poprvé potýkal s nedostatkem finančních prostředků, když bylo klientům znemožněno využívat soc.služeb. Zařízení se přesto muselo udržet v chodu, stejně jako zaplatit náklady spojené s užíváním budovy ( teplo, vodné stočné, energie, nájem).

Rok 2022 s příchodem inflace a neustálého zdražování přinesl do stacionáře další finanční zátěž i u tak základních položek, jako je stravování, které má ze zákona zařízení povinnost zajistit. Zaměstnanci pobírají mzdy na hranici únosnosti, šetří na každém kroku, přesto to stále nestačí. 

Zdražení služeb klientům nepřipadá v úvahu s ohledem na už tolik vypjatou životní situaci rodin, a stacionář se tak dostává do patové situace. Nemůže investovat do potřebného vybavení, nákupu pomůcek, natož do koupě vozu, který naléhavě potřebují, neboť ten, který mají nyní v nájmu, musí v letošním roce vrátit. 

Vůz pro 6 osob pomáhá zajistit každodenní přepravu klientů, převozy k lékařům, na úřady, provozní cesty, do kterých spadá zejména sociálního šetření, druhotně pak slouží k přepravě klientů na kulturní a sportovní akce. 


Pro nejbližší období stacionáři schází jen na provoz 620.000 Kč. 


Veškeré dosavadní snahy získat finanční pomoc mimořádnými žádostmi o dotace, byly bohužel bez úspěchu a čas neúprosně běží. Nezíská-li stacionář do dubna 2023 chybějící prostředky, jejich činnost po 30 letech zanikne, a kromě 45 klientů, jež jsou zde šťastní, přijde o práci 10 současných zaměstnanců.

Celkový dopad této situace na všechny členy rodin nechceme ani domyslet, a proto prosím o záchranu stacionáře a finanční pomoc. 


Děkujeme 


6 donations

20 Kč — Anonymous donor 8 months ago

“Kéž Vám Bůh žehná ”
210 Kč — Anonymous donor 8 months ago

50 Kč — Anonymous donor 8 months ago

500 Kč — Anonymous donor 9 months ago

“Ať se Vám ve Vašem počínání daří!”
8 000 Kč — Markéta Lásková 9 months ago

500 Kč — Anonymous donor 9 months ago