Pomozme sociálně znevýhodněným dětem obstát v digitální době

Celá ČR / Zbierku organizuje Replug me Education, z. s. zc.emgulper@avokasulk.anaj

{}
0 %

Pomozme sociálně znevýhodněným dětem obstát v digitální době

Vybraných 1 475 Kč z 290 000 Kč
Zostáva -85 dní
1 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 31. marec 2024

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Přístup k moderním technologiím už není pro sociálně vyloučené děti nedosažitelným luxusem. Stále se však potýkají s nedostatkem podpory, pozitivních vzorů i relevantních informací, jak se v online světě zdravě a bezpečně pohybovat. Čelí proto výrazně vyššímu riziku problematického nadužívání technologií a s tím spojeným negativním dopadům na duševní zdraví, školní prospěch i celkový wellbeing. Jejich sociální vyloučení se tak nadále prohlubuje a vzniká začarovaný kruh. Pomozme z něj znevýhodněným dětem vystoupit a vraťme jim šanci na plnohodnotný život.

 

„V Replug me pomáháme lidem najít zdravý vztah k technologiím i k sobě samým. Úspěšně realizujeme vzdělávací a preventivní programy zaměřené na minimalizaci dopadů digitální závislosti, která ovlivňuje duševní i fyzické zdraví, sociální dovednosti, schopnost učení a soustředění, a tím i školní výsledky dětí.“


Dlouhodobě se věnujeme fenoménu negativního vlivu problematického užívání digitálních technologií a všímáme si, že se sociálně znevýhodněných dětí dotýká ještě citelněji. Proto pro ně vytváříme doposud zcela unikátní program zaměřený na tuto problematiku, jenž zároveň přispěje k nezbytné změně českého vzdělávacího systému, o kterou konstantně usilujeme.


„Poznatky z praxe i výzkumu využíváme při advokačních aktivitách a prosazování systémových změn ve školství a péči o děti.“


Veškeré naše programy jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely kritické myšlení, sebereflexi, seberegulaci, odolnost, schopnost samostatně čelit rizikům online světa i digitální kompetence potřebné pro plnohodnotné začlenění v digitalizované společnosti. Zároveň posilují mediální a finanční gramotnost, které jsou s online světem úzce propojené.


Jak sbírka pomůže?


Výtěžek sbírky nám pomůže pokrýt náklady spojené s tvorbou metodiky a pilotním během nového preventivního programu pro sociálně znevýhodněné děti.


Pro dlouhodobé výsledky přitom pracujeme komplexně s celým ekosystémem žáka – zapojujeme i učitele a rodiče:

Děti se naučí, jak si vytvořit zdravější vztah k technologiím, jak snížit riziko problematického užívání a nadužívání technologií, a tím i předcházet prohlubování sociálního vyloučení.

Pedagogové porozumí dětskému online světu, překonají komunikační bariéru a zjistí, jak s tématem pracovat ve výuce.

Rodiče zjistí, jak děti vést ke zdravému užívání technologií.


Budoucnost digitální generace totiž do velké míry leží v našich rukou. Nenechme ji topit se v rozbouřených vodách online světa a pomozme i těm, kteří zdánlivě plavou opodál.


Děkujeme za vaši podporu.

Zbierku dosiaľ podporili 4 darcov

400 Kč — Anonymný darca pred rokom

373 Kč — Anonymný darca pred rokom

450 Kč — Michaela pred rokom

252 Kč — Anonymný darca pred rokom