0 %

Pomozme rodině tatínka ve starobním důchodu najít nový domov

Ďakujeme

Táto zbierka je už ukončená a nemožno na ňu prispievať.