Podpořme neziskovku Právě teď! o.p.s. a její akci „Pochod pro mozek 2023“

Praha / Zbierku organizuje Právě teď! o.p.s. zc.spo-det-evarp@avopec

{}
0 %

Podpořme neziskovku Právě teď! o.p.s. a její akci „Pochod pro mozek 2023“

Vybraných 300 Kč z 100 000 Kč
Zostáva -330 dní
0 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 31. marec 2023

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Každoročně v březnu probíhá velká osvětová akce "Národní týden trénování paměti" (13.- 19.3.2023) v rámci které se konají stovky přednášek a ukázkových lekcí trénování paměti. V Právě teď! o.p.s. se snažíme upozornit na to, že je potřeba trénovat nejen mozek, ale i tělo a motivujeme trenéry paměti, seniorské organizace, turistické organizace, seniorské a další kluby atd. z celé ČR, aby se svými klienty vyrazili v tomto týdnu na pochod nebo vycházku po okolí. Zároveň pořádáme v Praze velkou mezigenerační akci s bohatým doprovodným programem, informující o různých možnostech/způsobech trénování paměti (např. žonglování, tanec).

Jak sbírka pomůže

Hlavní akce Pochodu pro mozek proběhne v Praze v pátek 17.3.2023 odpoledne ve Stromovce. Na jeho organizaci, technické zajištění a podporu dalších lokálních pochodů potřebujeme získat finanční prostředky ve výši min. 100.000 Kč. Finanční prostředky budou dále využity na tisk „Chodeckých deníčků“, na distribuci dalších tištěných materiálů a na podpůrné on-line aktivity (web akce), on-line Chodecký deník ke stažení, videa o správné technice chůze atp.

Cílem tohoto pražského pochodu i všech jeho lokálních verzí, je připomenout široké veřejnosti to, na co často zapomínáme, že jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou kondicí a zdravotním stavem, které významně ovlivňuje pravidelný pohyb.

Patronem pochodu je moderátor TV Nova Rey Koranteng.

Kdo jsme?

Posláním organizace Právě teď! o.p.s. je již deset let změna pohledu společnosti na vnímání stáří a stárnutí (osvětová činnost).

Pro tzv. aktivní seniory převážně v Praze připravujeme vzdělávací (trénování paměti, Akademie AMOS: Akademie Moderního seniora –aktuální témata, digitální vzdělávání), pohybové (Nordic Walking, venkovní skupinové hry - např. mölkky) a komunitní a společenské aktivity. Program si stále více připravují i senioři pro sebe vzájemně, díky čemu dochází k vytváření pozitivních seniorských vzorů a zvýšení sebevědomí. Snažíme se o vytváření pozitivních seniorských vzorů.

V zimních měsících, kdy je menší dostupnost živých aktivit, probíhají i kvalitní on-line programy.

Patrón zbierky 1

Ray Koranteng

Patronem pochodu je moderátor TV Nova Rey Koranteng.

Zbierku dosiaľ podporili 1 darcov

„Snad se sbírka i pochod vydaří!“
300 Kč — Hana Čepová pred rokom